Arlabacken

Bostäder och ny förskola vid Arlabacken

Nu är Årstastråkets första etapp Arlabacken, med bland annat cirka 500 nya lägenheter, färdiginflyttad och klar.

Stadens arbeten klara

Nu är första etappen av Årstastråket, den så kallade Arlabacken, färdiginflyttad och klar. Träd har planterats och cykelbanor är igång längs Johanneshovsvägen. Den enda detaljen som återstår är ett konstverk som ska komma på plats på bergväggen längs Johanneshovsvägen under hösten. Vi återkommer med information om eventuell invigning av etappen.

Stadens mark- och gatuarbeten

Under våren 2018 påbörjade Stockholms stad arbetet med finplaneringen i området. Finplanering innebär att patsen färdigställs till exempel genom att det läggs kantsten och göra planteringar. Finplaneringen inleddes med färdigställande av Johanneshovsvägen, från korsningen Sandfjärdsgatan upp till Årstavägen. Därefter påbörjas arbetet med att anlägga en ny rondell vid korsningen Årstavägen, Johanneshovsvägen och Ralångsvägen.

Sist att färdigställas blev Johanneshovsvägen från och med rondellen i riktning mot Bolinders Plan, fram till gränsen för Årstastråkets första etapp, i höjd med Linde station. 

JM:s bostadsrätter

JM har byggt 181 nya bostadsrätter i Lindes backe, och 60 bostadsrätter på Lindes terrass. I kvarteret Mejeriet, på östra sidan av Johanneshovsvägen, har JM byggt 76 bostadsrätter. Lägenheterna är färdigställda och inflyttade.

Familjebostäders hyresrätter

Familjebostäder har byggt 187 hyreslägenheter längs med Johanneshovsvägen, vid Linde station. Lägenheterna är färdigställda och inflyttade. 

Familjebostäders hyresrätter förmedlas via Stockholms stads bostadsförmedling efter kötid, med start hösten 2018.

Stockholms stads bostadsförmedling

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0