Direktverkande el

Att ha direktverkande el som värmekälla innebär att du kopplar element direkt till elnätet. En sådan lösning är ganska billig att installera, men driftkostnaden är många gånger ganska hög.

Det var en lösning som var vanlig på 70-talet när elen var billig pga kärnkraftsutbyggnaden.

Idag är denna typ av uppvärmning ovanlig att man installerar.

Vanliga frågor om direktverkande el

Vad innebär direktverkande el?

Du får el till huset direkt via elnätet. För att värma upp huset används sedan radiatorer (element) alternativt elslingor i golv och tak där elen kan omvandlas till värme. Om man har ett mindre fritidshus eller torp som du inte behöver ha uppvärmt året om så är direktverkande el att föredra.

Vilka fördelar finns det med att använda sig av direktverkande el?

Fördelarna med direktverkande el är att man inte behöver tänka på att köpa råvaror till värmepannor, som till exempel ved, pellets eller olja. Andra fördelar är att man inte behöver elda för att få varmvatten. Varmvattnet sköter sig själv tack vare elen.

Vad finns det för nackdelar med att använda direktverkande el?

Nackdelarna med denna typ av värmesystem är att kostnaden för uppvärmning blir mycket dyrare än om man till exempel skulle använda sig av en luftvärmepump eller vedeldning. En annan nackdel är om det skulle bli strömavbrott, det blir kallt i bostaden och varmvattnet försvinner.

Installerar man denna typ av värmesystem idag?

Ja, det händer men det är inte alls lika vanligt som det var förr. På 70-talet var det väldigt populärt att installera direktverkande el, detta tack vare kärnkraften. Men då fanns det inte heller några andra bra alternativ på marknaden som det finns idag.

I vilken typ av bostad är direktverkande el vanligt förekommande?

Framför allt är denna typ av värmesystem vanligast i sommarbostäder, så kallade fritidshus. Eftersom man oftast inte bor permanent i dessa hus så väljer man att inte byta till ett annat värmesystem för att det hade blivit dyrare i längden.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0