Bygga om lokal till bostad

Under den senaste tiden har allt fler föreningar byggt om lokaler till bostäder för att förbättra optimeringen av alla ytor och generera ökade intäkter. Den vanligaste metoden är genom en lokalkonvertering vilket innebär att föreningen konverterar till bostäder lokaler som:

  • Kommersiella lokaler som kontor, dagis och butiker
  • Möteslokaler eller tvättstugor
  • Råvindsytor- och andra oanvända ytor

Det är ett ganska omfattande arbete att konvertera lokaler till bostäder, men det genererar både försäljningsintäkter och löpande avgiftsintäkter till föreningen. Kostnaden beror dels på projektets storlek, styrelsens kompetens och hur mycket av arbetet som föreningen måste anlita hjälp för. Tillvägagångssätten är att antingen sälja ytorna till en juridisk person som genomför ombyggnationen eller att bygga dem i eget regi.

Det här är viktigt att tänka på

Det är mycket att tänka på vid en lokalkonvertering. Alltifrån projektkalkyler som visar kostnader och intäkter, mäta ytor till att förstå myndighetskrav och regelverk gällande bygglov. Andra viktiga moment inkluderar:

  • Styrelsen måste ha stämmans godkännande.
  • Undersöka om bostaden förändrar andelsantalen i föreningen.
  • Konsultera med en jurist eftersom föreningen bär på det yttersta ansvaret.

Hela processen kan bli långdragen då det involverar olika aspekter som juridik, byggtekniska aspekter, projektering och bygglov till själva byggnadsarbetet. Långdragna processer leder till högre kostnader och förseningar. Därför är det viktigt att inte enbart gå på pris utan att välja en erfaren och kunnig entreprenör som tillhandahåller de tjänster som behövs vid en lokalkonvertering.

Välja en seriös aktör

Många föreningar saknar den kunskap som behövs vid en lokalkonvertering. Även om en lokalkonvertering kan se ut att vara relativt enkel så finns det många komplexa moment och regelverk som föreningen måste förhålla sig till. Exempelvis projektering, juridiska aspekter, entreprenörens kollektivavtal. Om styrelsen saknar kompetensen inom dessa områden är det av yttersta vikt att ta in ett externt stöd.

En seriös aktör kan både spara tid och pengar för föreningen, erbjuda bättre garantier och försäkringar, samt proaktivt undvika onödiga förseningar så att arbetet blir klart i tid. Vid val av aktörer är det viktigt att undersöka entreprenörens erfarenhet, vilka tjänster de tillhandahåller och om de har tidigare referenser från andra lokalkonverterings projekt hos andra föreningar.

Lämna en kommentar

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0