Bostadsbolag

Bostadsbolag

Vad är ett bostadsbolag?
Har bostadsbolag egna bostadsköer?