Stambyte

Stambyte är ett stort ingrepp i er fastighet och kräver därför erfarna entreprenörer och goda förberedelser.

Hur ofta gör man stambyte?

Man brukar räkna med att stammarna i ett flerfamiljshus har en livslängd på mellan 30-60 år ungefär.

Hur vet man att ett stambyte behöver göras?

Ett stambyte behöver göras när stopp i avloppen och läckage blir mer frekventa. När stammarna är mer än 30 år bör man vara lite mer observant på detta.

Vad kostar ett stambyte?

Kostnaden för ett stambyte beror av flera faktorer.

  • Antal lägenheter
  • Antal badrum
  • Antal stammar
  • Framkomlighet, bor folk i lägenheterna
  • Tillgänglighet, är stammarna lätta att komma åt
  • Vad ska ingå i ”stambytet”
  • Görs annat i fastigheten samtidigt

Hur länge dröjer ett stambyte?

Frågan är väldigt svår att svara på, då förutsättningarna varierar väldigt mycket. Men ca 10 veckor brukar man säga att ett traditionellt stambyte tar per lägenhet.

Får man bo kvar i lägenheten under stambytet

Man får bo kvar under stambyten. Men en rekommendation är att inte göra det om man har möjlighet. Arbetet medför att det är arbete från tidiga mornar. Det är mycket arbeten som skapar både höga ljud och mycket damm. Så har man möjlighet att bo någon annanstans så är rekommendationen att göra det.

Aktörer som utför stambyten

NamnTelefonnummerE-postHemsida

Kondukta Fastighetsteknik

08-55 11 35 60info@kondukta.sekondukta.se

SARAB Stambytesgruppen

08-28 68 00info@sarab.sestambytesgruppen.se

Stambyte Stockholm

08-770 14 15N/Astambytesthlm.se

Övriga frågor om stambyten

Vad är stambyte?

Ett stambyte innebär att stammarna för vatten och avloppsrör/ledningar byts ut i en fastighet. Gamla rör innebär risk för läckor och skador och genomströmningen blir mycket sämre med åren. Stambytet syns inte men påverkar främst kök och badrum om du har en lägenhet i en fastighet som ska genomgå stambyte.

När måste man göra stambyte på en fastighet?

Det är omöjligt att ange något exakt intervall när stammarna måste bytas på en fastighet. Man brukar säga att det bör ske var 30-60:e år. Det som avgör är vad fastigheten används till, hur den sköts och underhålls och framförallt när den byggdes.

Vårt hus är inte så gammalt, varför måste stammarna bytas?

Åldern har betydelse men är inte avgörande till varför stammar måste bytas. Hus som byggdes före kriget har oftast bättre hållbarhet än de som byggdes under kriget då det var materialbrist. Hus som har byggts under intensiva byggperioder som miljonprogrammen har oftast också sämre hållbarhet.

Måste jag flytta när stambytet genomförs

Olika bostadsrättsföreningar hanterar stambyten på olika sätt. En del bekostar tillfälligt boende på gården och andra rekommenderar att man flyttar under tiden arbetet pågår. Det går ibland att bo kvar hemma, men man ska vara medveten om att man då bor på en byggarbetsplats med begränsade bekvämligheter.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0