Stambyte

Stambyte

Stambyte är ett stort ingrepp i er fastighet och kräver därför erfarna entreprenörer och goda förberedelser.

Stambyte

Hur ofta gör man stambyte?

Man brukar räkna med att stammarna i ett flerfamiljshus har en livslängd på mellan 30-60 år ungefär.

Hur vet man att ett stambyte behöver göras?

Ett stambyte behöver göras när stopp i avloppen och läckage blir mer frekventa. När stammarna är mer än 30 år bör man vara lite mer observant på detta.

Vad kostar ett stambyte?

Kostnaden för ett stambyte beror av flera faktorer.

  • Antal lägenheter
  • Antal badrum
  • Antal stammar
  • Framkomlighet, bor folk i lägenheterna
  • Tillgänglighet, är stammarna lätta att komma åt
  • Vad ska ingå i ”stambytet”
  • Görs annat i fastigheten samtidigt

Hur länge dröjer ett stambyte?

Frågan är väldigt svår att svara på, då förutsättningarna varierar väldigt mycket. Men ca 10 veckor brukar man säga att ett traditionellt stambyte tar per lägenhet.

Får man bo kvar i lägenheten under stambytet

Man får bo kvar under stambyten. Men en rekommendation är att inte göra det om man har möjlighet. Arbetet medför att det är arbete från tidiga mornar. Det är mycket arbeten som skapar både höga ljud och mycket damm. Så har man möjlighet att bo någon annanstans så är rekommendationen att göra det.

Aktörer som utför stambyten

NamnTelefonnummerE-postHemsida

SARAB Stambytesgruppen

08-28 68 00[email protected]stambytesgruppen.se

Stambyte Stockholm

08-770 14 15stambytesthlm.se

Kondukta Fastighetsteknik

08-55 11 35 60[email protected]kondukta.se