Brandsäkerhet

Att brandsäkra sitt hem är oerhört viktigt. Det finns utrustning inom brandsäkerhet som alla hem bör ha.

Brandvarnare

En brandvarnare reagerar på röken och varnar dig. Att ha fungerande brandvarnare är extremt viktigt. De brandvarnare som säljs i Sverige måste vara godkända och CE-märkta. Viktigt att tänka på

 • Tillräckligt många brandvarnare. Har bostaden flera våningar?
 • Placeras i närheten av sovrum
 • Placeras i närheten av köket
 • Monteras helst i taket
 • Montera en för nära ventilation
 • Testa brand varnaren kontinuerligt

Brandfilt

Brandfilt kväver effektivt en mindre brand, är ett oerhört bra komplement till en brandsläckare. Lägg filten över branden och kväv den, filten får inte kastas på branden då hjälper den ej. En brandfilt bör vara 120x180cm, och förvaras lättåtkomligt.

Brandsläckare

Viktigt att din brandsläckare uppfyller den Svensk standard SS-EN 3-7. Att tänka på vid val av brandsläckare till hemmet:

 • Pulversläckare är ett bra alternativ, minst 6 kg
 • Pulversläckare är bättre släcktekniskt
 • Pulversläckare är relativt lättanvänd
 • A-släckare är ett bra alternativ i hemmet
 • Skumsläckare kräver omladdning regelbundet

Spisvakt

En spisvakt övervakar spisen, det är en anordning som helt enkelt bryter strömmen till spisen om den bedömer att det finns risk för brand. Det finns en EU-standard för spisvakter EN50615.

Vanliga frågor – Brandsäkerhet

Hur många brandvarnare behöver jag?

Man bör ha minst en brandvarnare per våningsplan, minst en brandvarnare per 60 kvadratmeter och inte mer än 12 meter från en annan brandvarnare. Helst bör man dock placera en brandvarnare i varje rum för bästa möjliga effekt. Det är viktigt att ha brandvarnare i eller i anslutning till sovrummet.

Fungerar min brandvarnare?

Du kontrollerar funktionen på din brandvarnare genom att trycka in testknappen. Brandvarnaren ska då pipa vilket är ett kvitto på god funktionsduglighet. Du bör kontrollera din brandvarnare regelbundet, 4-5 gånger per år och byta batteriet minst 1 gång per år. Tänk också på att smuts och damm kan försämra funktionen.

Får jag grilla på balkongen?

Det finns inga generella regler kring grillning på balkong utan det är din fastighetsägare som avgör vad som gäller för just dig. Brandskyddsmässigt bör man tänka på att grillning på inglasad balkong eller direkt under balkong är kombinerat med livsfara då röken inte ventileras som den ska.

Får jag elda på min tomt? 

Ja, det är tillåtet att elda exempelvis ris eller gräs på din egen tomt. Kontrollera dock först om det finns några eldningsförbud utfärdat i ditt område. Tänk också på att vissa kommuner endast tillåter eldning under vissa veckor. Följ brandriskprognoserna och iaktta försiktighet när du eldar.

Var ska brandsläckaren stå?

Det viktigaste är att alla i hushållet vet om var brandsläckaren och brandfilten finns samt att de står lätt tillgängligt och inte blockeras av andra föremål. Du bör även tänka på att placera brandsläckaren så centralt i din bostad som möjligt. Upplys gärna gäster om var de hittar brandsläckaren.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0