Brandsäkerhet

Brandsäkerhet

Att brandsäkra sitt hem är oerhört viktigt. Det finns utrustning inom brandsäkerhet som alla hem bör ha.

Brandvarnare

En brandvarnare reagerar på röken och varnar dig. Att ha fungerande brandvarnare är extremt viktigt. De brandvarnare som säljs i Sverige måste vara godkända och CE-märkta. Viktigt att tänka på

 • Tillräckligt många brandvarnare. Har bostaden flera våningar?
 • Placeras i närheten av sovrum
 • Placeras i närheten av köket
 • Monteras helst i taket
 • Montera en för nära ventilation
 • Testa brand varnaren kontinuerligt

Brandfilt

Brandfilt kväver effektivt en mindre brand, är ett oerhört bra komplement till en brandsläckare. Lägg filten över branden och kväv den, filten får inte kastas på branden då hjälper den ej. En brandfilt bör vara 120x180cm, och förvaras lättåtkomligt.

Brandsläckare

Viktigt att din brandsläckare uppfyller den Svensk standard SS-EN 3-7. Att tänka på vid val av brandsläckare till hemmet:

 • Pulversläckare är ett bra alternativ, minst 6 kg
 • Pulversläckare är bättre släcktekniskt
 • Pulversläckare är relativt lättanvänd
 • A-släckare är ett bra alternativ i hemmet
 • Skumsläckare kräver omladdning regelbundet

Spisvakt

En spisvakt övervakar spisen, det är en anordning som helt enkelt bryter strömmen till spisen om den bedömer att det finns risk för brand. Det finns en EU-standard för spisvakter EN50615.