Bygga Balkong

Är du och dina grannar intresserade av att bygga balkong? Det är en del frågor man ställs inför om man vill undersöka detta vidare.

Hur gör man om man vill bygga balkong?

– Intresse

I en bostadsrättsförening så är första steget att se om intresse finns för att bygga balkong. Lämpligen så bildar man en ”balkonggrupp”, som får i uppgift att undersöka om intresse finns bland de boende. Om intresse finns så kontaktar man en firma som bygger balkonger. Balkongfirman brukar i de flesta fall ha ett första möte där man går igenom fastigheten och gör bedömning utifrån vad de anser vara möjligt. I detta skede är det lämpligt att ta in offert från Balkongfirman.

– Stämma

Nästa steg är att föreningen har en stämma där frågan gällande byggnation av balkonger behandlas. En röstning sker på stämman och för att man ska komma vidare så krävs en kvalificerad majoritet av medlemmarna röstar ja.

– Bygglov

När man väl har fått ett ja på en stämma så kan man lämna ett uppdrag till en Balkongfirma att starta arbetet. De upprättar de handlingar man behöver för att söka bygglov mm.

Vad kostar det att bygga balkong?

Det är flera olika faktorer som påverkar priset. De faktorer som påverkar priset är, hur stor balkongen som ska byggas är. Hur många som kommer bygga balkong samtidigt, dvs hur många som kan dela på etableringskostnader mm. Även storleken på balkongdörren har betydelse, en större balkongdörr medför även ett större ingrepp i fasaden. Nedan är en lista på de faktorer som påverkar priset på din balkong:

  • Storlek på balkongen
  • Storlek på balkongdörr
  • Typ av balkongdörr
  • Typ av räcke
  • Typ av balkonggolv
  • Framkomlighet för kran
  • Antal balkonger som ska installeras

Påverkar balkongen värdet på min bostad?

Det enkla svaret på den frågan är ja. Det är däremot inte lika lätt att svara på med hur mycket som värdet på din bostad påverkas. Det finns flera faktorer som påverkar hur mycket värdet ökar. Läget på balkongen är en viktig del. Väderstreck och hur mycket sol som det kommer på balkongen påverkar också värdet. Storleken på balkongen är en annan viktig del. Men även ljuset i det rummet där balkongdörren installeras kan påverkas på ett sätt som påverkar värdet, då tex ljusinsläppet kan bli större.

Aktörer som bygger balkong

Balcona

WMP Balkong

TBO