Bygga balkong

Är du och dina grannar intresserade av att bygga balkong? Det är en del frågor man ställs inför om man vill undersöka detta vidare. Här försöker vi svara på de vanligaste frågorna samt listar några av de aktörer som kan hjälpa er bostadsrätt med att bygga balkonger.

Hur gör man om man vill bygga balkong?

– Intresse

I en bostadsrättsförening så är första steget att se om intresse finns för att bygga balkong. Lämpligen så bildar man en ”balkonggrupp”, som får i uppgift att undersöka om intresse finns bland de boende. Om intresse finns så kontaktar man en firma som bygger balkonger. Balkongfirman brukar i de flesta fall ha ett första möte där man går igenom fastigheten och gör bedömning utifrån vad de anser vara möjligt. I detta skede är det lämpligt att ta in offert från Balkongfirman.

– Stämma

Nästa steg är att föreningen har en stämma där frågan gällande byggnation av balkonger behandlas. En röstning sker på stämman och för att man ska komma vidare så krävs en kvalificerad majoritet av medlemmarna röstar ja.

– Bygglov

När man väl har fått ett ja på en stämma så kan man lämna ett uppdrag till en Balkongfirma att starta arbetet. De upprättar de handlingar man behöver för att söka bygglov mm.

Vad kostar det att bygga balkong?

Det är flera olika faktorer som påverkar priset. De faktorer som påverkar priset är, hur stor balkongen som ska byggas är. Hur många som kommer bygga balkong samtidigt, dvs hur många som kan dela på etableringskostnader mm. Även storleken på balkongdörren har betydelse, en större balkongdörr medför även ett större ingrepp i fasaden. Nedan är en lista på de faktorer som påverkar priset på din balkong:

 • Storlek på balkongen
 • Storlek på balkongdörr
 • Typ av balkongdörr
 • Typ av räcke
 • Typ av balkonggolv
 • Framkomlighet för kran
 • Antal balkonger som ska installeras

Påverkar balkongen värdet på min bostad?

Det enkla svaret på den frågan är ja. Det är däremot inte lika lätt att svara på med hur mycket som värdet på din bostad påverkas. Det finns flera faktorer som påverkar hur mycket värdet ökar. Läget på balkongen är en viktig del. Väderstreck och hur mycket sol som det kommer på balkongen påverkar också värdet. Storleken på balkongen är en annan viktig del. Men även ljuset i det rummet där balkongdörren installeras kan påverkas på ett sätt som påverkar värdet, då tex ljusinsläppet kan bli större.

Utvalda aktörer som bygger balkong

1#CasinoPromotionInformationVisitTerms
1fasteb-logo
 • Fästeb Bygg AB
 • 08-744 00 07
 • info@fasteb.se
 • fasteb.se
HEMSIDA >En ny balkong ökar värdet på ditt boende och skapar både nya ytor och möjligheter. Vi har hjälpt över 800 bostadsrättsföreningar i Stockholms innerstad att montera tusentals skräddarsydda balkonglösningar.

Övriga aktörer som bygger balkong

NamnTelefonnummerE-postHemsida

TBO

0589-866 00mailbox@tbo.setbo.se
Alcons 08-749 50 66info@alcons.sealcons.se
Altan dk0470-580 924jn@altandk.sealtandk.se

Balcona

08-50 92 30 91offert@balcona.sebalcona.se
Micohn Aluminum08-647 35 40info@micohn.semicohn.se
RK Teknik0123-210 20info@rkteknik.serkteknik.se

WMP Balkong

08-714 93 00N/Awmpbalkong.se

Bygg balkong – öka värdet och rusta för sköna sommarstunder i friska luften! Att investera i balkong för bostadsrätten ökar värdet på lägenheten långt över investeringen. Det ökar också attraktionskraften, vilket ytterligare kan trigga värdet uppåt. Vem vill inte sitta på balkongen och njuta med en kall dryck? En balkong kan helt avgöra bostadsrättsköpet!

Vilken typ av balkong passar för bostadsrätt?

Vill man vara attraktiv som bostadsrättsförening är balkongen ett viktigt inslag. Det finns olika modeller. Hänsyn behöver tas till bygglovets anvisningar och gårdsmiljöerna.

Den vanligaste modellen är betongbalkongen med en grundplatta i betong. Vill man minska framtida underhåll kan systembalkongen vara intressant – fästningsdetaljerna är förzinkade och lackerade, bruksytan är av impregnerad trätrall. Kompositbalkongen är lättare än betong och stål, vilket ger större flexibilitet. Man kan välja smidda räcken eller täckta fronter.

Cirkapriset för balkonger är 90 000 till 160 000 kronor. Detta kan dock variera beroende på storlek/omständigheter. Bostadsrättsföreningen betalar och debiterar oftast en extra avgift för de lägenheter som valt balkong.

Att tänka på

Om bostadsrättsföreningen fattat beslut att bygga balkonger ska ett balkongavtal med lägenhetsinnehavare upprättas för finansiering, samt en bygglovsansökan. Se till att en skicklig balkongentreprenör anlitas samt att kommande underhåll kan finansieras. Utse en kontrollansvarig samt ett besiktningsföretag.

 • Balkongavtalet ska reglera förhållandet mellan bostadsrättsföreningen och lägenhetsinnehavaren för att reglera frågor angående olika kostnader eller skadeståndsanspråk.
 • Bostadsrättsföreningen ansvarar för yttre underhåll av balkongerna och lägenhetsinnehavaren för det inre enligt bostadsrättslagen. Balkonginnehavarna betalar en förhöjd årsavgift enligt stadgeändring.

Det bästa är att anlita en professionell entreprenör som har erfarenhet av hela processen så att projektet kan genomföras på bästa sätt.

Att välja entreprenör

Det kan vara bra att ha några nyckelfunktioner i åtanke när man väljer entreprenör för sitt balkongprojekt:

 • Projektets genomförande och kvalitet.
 • Entreprenörens skicklighet och resurshållning.
 • Eventuellt framtida underhåll.

Välj en entreprenör som är bekant med långsiktiga miljölösningar, hållbara material och som är rekommenderad av tidigare uppdragsgivare. Bli ”partner” med entreprenören och diskutera noga igenom hela processen från början till slut.

Tänk också på garantier samt eventuella behov av underhåll och kanske också framtida renovering. Det finns mer tidsbeständiga material och du behöver kunna diskutera och jämföra investeringen mot framtida kostnader. Att utföra mindre underhåll löpande kostar oftast mindre i längden, vilket även gäller lägenhetsinnehavarna som kan torka smuts och hålla avrinning rent.

Vanliga frågor om att bygga balkong

Varför ska jag bygga en balkong?

Vanliga argument för att bygga en balkong är att det ger en annan funktionalitet och användning av din lägenhet. Att kunna gå ut på en balkong gör att man känner att sitt hem upplevs större och mer användbart. Att det även höjer värdet på din bostad är en annat argument som gör valet självklart för många.

Vad kostar det att bygga en balkong?

Priset för att bygga en balkong varierar en del då det är flera delar som påverkar priset. Priset påverkas bland annat av vilken typ av balkong, storlek och hur många som bygger samtidigt, dvs hur många som är med och delar på etableringskostnader mm.

Måste jag ha tillstånd för att bygga en balkong?

Ja, det krävs bygglov för att bygga balkong. När det gäller bostadsrättsföreningar så påbörjas processen många gånger genom att man stämmer av med de boende om det finns intresse, man brukar bilda en ”balkonggrupp” som får i uppdrag att undersöka intresset och även ansöka om bygglov.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 5.00