Tillgänglighetskonsult

Tillgänglighetskonsult

Vad gör en tillgänglighetskonsult?

En tillgänglighetskonsult arbetar med att se till att de regler som finns gällande tillgänglighet efterlevs. Om en byggnad anses vara tillgänglig eller inte prövas redan i bygglovsansökan. Det är därför av stor vikt att ha med det som en levande punkt redan från början.

Tillgänglighetskrav

När ska man anlita en tillgänglighetskonsult?

Tillgänglighetskonsulten ger bla annat sitt utlåtande för ny eller ombyggnationer. En byggnad ska vara tillgänglig även för de som är rörelsehindrade eller har nedsatt orienteringsförmåga. För att få bygglov så kan tillgänglighetsutlåtande vara ett krav. Det kan också vara ett krav för att får slutbesked för din byggnation.

Vad kostar det att anlita en tillgänglighetskonsult?

En tillgänglighetskonsult tar oftast betalt per timma, priset är beroende av projektets omfattning.

Tillgänglighetskonsulter