Tillgänglighetskonsult

Vad gör en tillgänglighetskonsult?

En tillgänglighetskonsult arbetar med att se till att de regler som finns gällande tillgänglighet efterlevs. Om en byggnad anses vara tillgänglig eller inte prövas redan i bygglovsansökan. Det är därför av stor vikt att ha med det som en levande punkt redan från början.

När ska man anlita en tillgänglighetskonsult?

Tillgänglighetskonsulten ger bla annat sitt utlåtande för ny eller ombyggnationer. En byggnad ska vara tillgänglig även för de som är rörelsehindrade eller har nedsatt orienteringsförmåga. För att få bygglov så kan tillgänglighetsutlåtande vara ett krav. Det kan också vara ett krav för att får slutbesked för din byggnation.

Vad kostar det att anlita en tillgänglighetskonsult?

En tillgänglighetskonsult tar oftast betalt per timma, priset är beroende av projektets omfattning.

Lista Tillgänglighetskonsulter

NamnTelefonnummerE-postHemsida
Atlant ArkitekterN/AN/Aatlantarkitekter.se

Add Access

0707-51 26 58info@addaccess.seaddaccess.se

Kvadrin AB – Tillgängliga Arkitekter

N/AN/Akvadrin.se
NKPG Byggkonsult AB070-924 78 21N/Ankpgbyggkonsult.se

TILSE Tillgänglighet Sverige

073-380 26 30kontakt@tillganglighetsverige.setillganglighetsverige.se

Vanliga frågor – Tillgänglighetskonsult

Vad gör en tillgänglighetskonsult?

En tillgänglighetskonsult är expert på lagar och regler som gäller för olika typer av byggnader avseende tillgänglighet för de människor som nyttjar byggnaden. Reglerna varierar beroende på vilka som ska besöka en viss byggnad, hur gammal byggnaden är och hur lätt eller svårt det är att göra byggnaden mer tillgänglig.

När behövs en tillgänglighetskonsult?

Om en ny offentlig fastighet eller fastighet för företagsverksamhet ska byggas finns vissa regler som ska följas. Redan på ett tidigt stadium av planeringen är det bra att ta hjälp av en tillgänglighetskonsult för att se över byggplanerna, så att man tänker på tillgängligheten redan från början.

Vilka förändringar kan en tillgänglihetskonsult föreslå?

En tillgänglighetskonsult kan komma med synpunkter på hur breda dörrar ska vara, om det ska finnas hiss eller inte, hur höga trösklar ska vara och om det ska finnas markeringar i trappor eller punktskrift på dörrskyltar till exempel. Frågan om tillgänglighet blir ofta också en fråga om säkerhet för besökarna.

Kan man kontakta en tillgänglighetskonsult som privatperson?

Ja, men det är hör inte till vanligheterna att tillgänglighetskonsulter kontaktas av privatpersoner. Om du är på väg att bygga ett nytt hus och har vänner eller familj som behöver extra tillgänglighet, till exempel på grund av synskada eller användning av rullstol, kan det dock vara en bra idé.

Gäller tillgänglighetsreglerna alla byggnader?

Framtida byggnader ska planeras och ritas så att de uppfyller kraven redan från början. För äldre byggnader gäller att det som enkelt kan förändras också ska förändras om det ökar tillgängligheten. Regler om tillgänglighet gäller inte dig som äger en villa till exempel. Reglerna ska göra samhällsdeltagande möjligt för alla.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0