Låssystem

Låssystem

Om man står inför att installera ett nytt låssystem så bör man tänka på att det hänt väldigt mycket under de senaste åren. Vanligaste låssystemet är fortfarande traditionella system med nycklar. Men marknaden förändras fort, och de digitala låssystemen spås öka lavinartat.

Vilka olika typer av låssystem finns idag?

  • Digitala lås
  • Elektromagnetiska lås
  • Kodlås
  • Mekaniska lås

Vad kostar ett nytt låssystem?

Kostnaden för ett nytt låssystem varierar en hel del. Viktigt är att noga tänka igenom vilka behov man har då det många gånger är en relativt stor investering. Dessa frågor bör man ställa sig innan köp av nytt låssystem:

  • Hur många passerar?
  • Vem/vilka ska ha tillträde?
  • Säkerhetskrav?
  • Brandkrav?
  • Vem sköter systemet?

Aktörer inom låssystem