Låssystem

Om man står inför att installera ett nytt låssystem så bör man tänka på att det hänt väldigt mycket under de senaste åren. Vanligaste låssystemet är fortfarande traditionella system med nycklar. Men marknaden förändras fort, och de digitala låssystemen spås öka lavinartat.

Vilka olika typer av låssystem finns idag?

  • Digitala lås
  • Elektromagnetiska lås
  • Kodlås
  • Mekaniska lås

Vad kostar ett nytt låssystem?

Kostnaden för ett nytt låssystem varierar en hel del. Viktigt är att noga tänka igenom vilka behov man har då det många gånger är en relativt stor investering. Dessa frågor bör man ställa sig innan köp av nytt låssystem:

  • Hur många passerar?
  • Vem/vilka ska ha tillträde?
  • Säkerhetskrav?
  • Brandkrav?
  • Vem sköter systemet?

Aktörer inom låssystem

NamnTelefonnummerE-postHemsida

Danalock

N/Ainfo@danalock.comdanalock.com

Exma

016-14 16 80kontakt@exma.seexma.se

Glue

010-888 68 68hello@gluehome.comgluehome.com

RCO

08-546 560 00info@rco.serco.se

Yale Doorman

0770-37 37 10yalesverige@assaabloy.comyale.se

Vanliga frågor – Låssystem

Vad är ett låssystem?

Ett låssystem är ett sätt att låsa dörrar och utrymmen med. Dessa finns i stor variation och det finns många olika typer av låssystem och företag som ägnar sig åt dessa typer av lösningar. Det vanligaste låssystemet har, fram till elektronikens framväxt, varit lås med hjälp av nyckel.

Vad finns det för olika typer av låssystem? 

Det finns det traditionella låssystemet med hjälp av nyckel, ett populärt sätt som fortfarande är den dominerande typen av lås i dagens samhälle. På senare tid av elektroniska låssystem vunnit terräng och dessa finns i stor variation, men det vanligaste är ett kodlås, vilken man upplåser på en panel.

Vilka är fördelarna med digitalt låssystem?

Fördelarna med ett digitalt låssystem är att man inte behöver oroa sig för att ha glömt en fysisk nyckel, då man enbart behöver mata in en sifferkod vilka låser upp dörren. Detta är ett vanligt alternativ för barnfamiljer, då man möjligen inte vill att barnet/ barnen ska bära runt på nycklar.

Vilka är fördelarna med analogt låssystem?

Ett låssystem i form av nyckel är fortfarande den vanligaste typen av låssystem i dagsläget, även om digitala alternativ ökar i omfattning. Har man bekymmer med minnet och har svårt att minnas en sifferkombination kan även detta vara ett bra alternativ, samt att enbart de med nyckel kommer in i bostaden.

Vilket alternativ är säkrast?

Det finns olika fördelar med respektive låssystem, och bara befintligheten av ett låssystem medför en säkerhet. Nycklar kan lätt tappas bort, men det är svårare att hitta huset det tillhör. Med ett digitalt låssystem räcker det med att man har exempelvis sifferkombinationen för att ta sig in, dock har dessa ofta kameraövervakning.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0