Utsättare

Utsättare

Vad gör en utsättare?

En utsättare mäter ut och säkerställer att alla moment på bygget utförs på rätt ställe. Man säkerställer helt enkelt att grunder, väggar, brunnar mm hamnar på rätt ställe. Innan byggnaden byggs görs en så kallad utstakning av platsen där den ska byggas. Hamnar byggnaden på fel plats eller fel höjd så kan det betydande kostnader att rätta till. Skadeståndsanspråk från grannar kan också bli aktuellt. Efter arbetet utförts så görs en så kallad lägeskontroll.

utsättare

Vad kostar det att anlita en utsättare?

Utsättare tar oftast betalt per timma, kostnader beror av projektets omfattning.

Utsättare