GG Teknik

  • Telefon: 072-961 48 85
  • Hemsida: ggtek.se

JMG Mätkonsult

KO Mätteknik

Mätteknik Stockholm AB

Utsättning i Mälardalen

Rikt

Utsättare

Vad gör en utsättare?

En utsättare mäter ut och säkerställer att alla moment på bygget utförs på rätt ställe. Man säkerställer helt enkelt att grunder, väggar, brunnar mm hamnar på rätt ställe.

Vad kostar det att anlita en utsättare?

Utsättare tar oftast betalt per timma, kostnader beror av projektets omfattning.

Utsättare