Utsättare

Vad gör en utsättare?

En utsättare mäter ut och säkerställer att alla moment på bygget utförs på rätt ställe. Man säkerställer helt enkelt att grunder, väggar, brunnar mm hamnar på rätt ställe. Innan byggnaden byggs görs en så kallad utstakning av platsen där den ska byggas. Hamnar byggnaden på fel plats eller fel höjd så kan det betydande kostnader att rätta till. Skadeståndsanspråk från grannar kan också bli aktuellt. Efter arbetet utförts så görs en så kallad lägeskontroll.

Vad kostar det att anlita en utsättare?

Utsättare tar oftast betalt per timma, kostnader beror av projektets omfattning.

Utsättare

NamnTelefonnummerE-postHemsida

XYZ Mätteknik AB

076-007 82 92info@xyzmatteknik.sexyzmatteknik.se
GG Teknik072-961 48 85N/Aggtek.se

KO Mätteknik

08-22 54 22info@komatteknik.sekomatteknik.se

Mätteknik Stockholm AB

070-049 52 12info@matteknik-stockholm.sematteknik-stockholm.se

Rikt

070-25 40 884info@rikt.serikt.se

Utsättning i Mälardalen

070-606 00 03info@uimab.seuimab.se

Vanliga frågor – Utsättare

Vad gör en utsättare? 

En utsättare mäter upp inför byggande. Det kan handla om att mäta ut tomter vid uppdelningar, var ett hus ska stå på en tomt eller mäta en tänkt tillbyggnad i samband med bygglov. Det kallas oftast för utstakning. Det kan också mätas ut platser för brunnar, ledningar, järnvägar och vanliga vägar.

Hur blir man utsättare?

En utsättare är ofta mätingenjör i grunden och det är en universitetsutbildning. Man kan också utbilda sig till mätningstekniker och gå en yrkesutbildning som ofta är tvåårig. Man får lära sig om olika GPS-system och andra datasystem för att kunna göra korrekta mätningar med hänsyn till många aspekter.

Vad tjänar en utsättare?

År 2021 är medellönen drygt 41 000 kr för utsättare. Män tjänar generellt lite mer än kvinnor inom yrket. Lönen kan variera beroende på var i landet man arbetar men också beroende på vilken utbildningsbakgrund man har. Det finns inte endast en utbildning som gör att man kan jobba som utsättare.

Behövs en utsättare i samband med bygglov?

En utsättare behöver inte alltid involveras vid bygglov. Plan- och bygglagen säger att utstakning (alltså utmätningen som en utsättare gör) ska göras om det behövs. Det kan bero på både storleken och placeringen av tillbyggnad, för att undvika att den kommer för nära andra byggnader till exempel.

Var jobbar utsättare?

En utsättare jobbar ofta på kommunens Byggnadsnämnd. Det finns dock många mätexperter även vid privata byggföretag. Byggnadsnämnder arbetar med bland annat detaljplaner, byggnadskultur, stadsplanering och estetik. När man söker bygglov för exempelvis ett garage är det till Byggnadsnämnden som ansökan skickas. Byggnadsnämnderna arbetar också med kartor och tillhandahållandet av dessa.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0