Landskapsarkitekter

Landskapsarkitekter

Vad gör en landskapsarkitekt?

En landskapsarkitekt utformar och planerar den yttre miljön runt en byggnad. En landskapsarkitekt arbetar även med att utforma platser utan byggnad, såsom lekparker, grönområden eller parker och torg.

Vad kostar det att anlita en landskapsarkitekt?

En landskapsarkitekt tar oftast betalt per timma, den totala kostnaden är beroende av projektets omfattning.

Landskapsarkitekter