Äldreboenden

Äldreboenden

Vad är ett äldreboende?

Ett äldreboende är ett boende där man måste uppfylla vissa kriterier för att bo. Det kan röra sig om demens, annan sjukdom eller ålderdom. På ett äldreboende har man tillgång till vård och omsorg dygnet runt.

Äldreboende

Vad kostar det att bo på ett äldreboende?

Ett äldreboende omfattar ju även vård och service och är därför dyrare än vanligt boende. De flesta får därför sin plats subventionerad från kommunen. Det är biståndshandläggaren på din kommun du ska vända dig till.

Får man välja äldreboende?

Det är lite olika, i vissa kommuner får man välja vart man önskar bo. Tyvärr ger inte alla kommuner den valfriheten. Hör med din biståndshandläggare vad som gäller i din kommun.

Aktörer inom Äldreboende