Äldreboenden

Vad är ett äldreboende?

Ett äldreboende är ett boende där man måste uppfylla vissa kriterier för att bo. Det kan röra sig om demens, annan sjukdom eller ålderdom. På ett äldreboende har man tillgång till vård och omsorg dygnet runt.

Äldreboende

Vad kostar det att bo på ett äldreboende?

Ett äldreboende omfattar ju även vård och service och är därför dyrare än vanligt boende. De flesta får därför sin plats subventionerad från kommunen. Det är biståndshandläggaren på din kommun du ska vända dig till.

Får man välja äldreboende?

Det är lite olika, i vissa kommuner får man välja vart man önskar bo. Tyvärr ger inte alla kommuner den valfriheten. Hör med din biståndshandläggare vad som gäller i din kommun.

Aktörer inom Äldreboende

Vanliga frågor – Äldreboenden

Vad är ett äldreboende? 

Ett äldreboende är ett särskilt boende för äldre människor som inte kan klara av vardagen på egen hand. På ett äldreboende finns det personal dygnet runt så att de äldre som bor på boendet ska känna sig trygga oavsett när de är i behov av hjälp.

Vad gör ett äldreboende?

Personalen på äldreboendet tar hand om de äldre som bor på boendet. De hjälper de äldre med allt möjligt som de inte klarar av på egen hand. Det kan vara allt från att ledsaga den äldre till att hjälpa till med dusch och eventuell påklädning. Personalen bistår även med mat och sällskap.

Varför finns det äldreboenden?

Eftersom det är svårare att klara av allt i vardagen när man blir äldre behöver man få tillgång till hjälp och därför bistår landets regioner med äldreboenden,. På detta sätt kan äldre få den hjälp som behövs. Äldre kan också få hjälp mycket snabbare eftersom personalen finns på plats.

När ska man söka plats på ett äldreboende?

När man inte klarar av vardagliga sysslor som att sköta hygien, matlagning och städning är det dags att söka plats på ett äldreboende. Har man till exempel en sjukdom som kräver daglig medicinering och extra uppsikt kan man också vända sig till ett äldreboende, om åkomman inte kräver sjukhusvård.

Hur får man plats på ett äldreboende?

Det är ofta anhöriga som hjälper personen i fråga med att söka plats på ett äldreboende, då det finns en ansökningsprocess att ta hänsyn till. Man måste först och främst ställa sig i kö till ett boende och man måste också få själva platsen beviljad innan man kan flytta in.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0