Byggnadsarkitekter

När anlitar man en arkitekt?

En arkitekt kan antingen hjälpa till att förverkliga den egna iden man har, dvs de kan ”översätta” din ide till ritningar och övriga handlingar för ditt projekt. Alternativt så anlitar man en arkitekt för att få helt nya ideer och uppslag på både utformning och funktion för ditt projekt. Men det absolut vanligaste sättet att arbeta är att arkitekt och uppdragsgivare tillsammans låter projektet växa fram. Uppdragsgivarens ideer tillsammans med Arkitektens kunskap och erfarenhet brukar vara det sättet som projektet tar form på.

Vad bör man tänka på när man anlitar en arkitekt?

Det beror lite på varför man anlitar en arkitekt. Anlitar man en arkitekt så är det viktigt att ge den så tydliga ramar som möjligt för det projektet. Antingen så är man väldigt tydlig med vad man vill ha, men vill ha hjälp att ta fram handlingar för projektet. Alternativt så ger man arkitekten väldigt fria ramar på utformning och funktion, men då är det väldigt viktigt att vara tydlig med budget för projektet.

Vad kostar det att anlita en arkitekt?

En arkitekt tar oftast betalt per timma, den totala kostnaden för att anlita en arkitekt är väldigt beroende av projektet omfattning. Vanligt är att man får en offert med en ungefärlig prisbild, där de olika momenten synliggörs. Den kan sen ligga till grund för diskussion om eventuella avsteg.

Arkitekter

NamnTelefonnummerE-postHemsida

Arkitektbyrån Lilla Sthlm

0730-69 15 26hej@lillasthlm.selillasthlm.se

Glänta Arkitektur

0762-190 940info@glanta.seglanta.se

Marge Arkitekter

08-545 919 40info@marge.semarge.se

Nyrens Arkitektkontor

08-698 43 00info@nyrens.senyrens.se

Sandell Sandberg

08-506 531 00N/Asandellsandberg.se

Tengbom

08-412 52 00hej@tengbom.setengbom.se

Wingårdhs

010-788 10 00wingardhs@wingardhs.sewingardhs.se

White Arkitekter

031-60 86 00N/Awhitearkitekter.com

2BK Arkitekter

08-51 81 79 00info@2bka.se2bka.se

Övriga frågor om byggnadsarkitekter

Vad gör en byggnadsarkitekt?

En byggnadsarkitekt arbetar med att rita byggnader. Det här kan göras genom olika tillvägagångssätt, och det finns även olika typer av projekt som en byggnadsarkitekt kan arbeta med och på. Men generellt utgår den här personens arbete från att hen skapar ritningar på olika former av byggnader.

Är arkitekt och byggnadsarkitekt samma sak?

Både en arkitekt och en byggnadsarkitekt skapar ritningar till byggen. Det gör att de båda yrkena på många sätt är snarlika. Det som skiljer sig är att en arkitekt dock kan jobba lite bredare. Från att rita byggnader till broar och helt andra saker.

Till vad behövs en byggnadsarkitekt?

För att inte riskera att ens framtida hus eller byggnad ritas upp helt fel behöver man en byggnadsarkitekt. Ett tips är att höra av sig till en med det här yrket även om man ska bygga sitt hus privat. Det för att slippa ta onödiga några risker.

Hur arbetar en byggnadsarkitekt?

En byggnadsarkitekt kan ha väldigt olika processer och tillvägagångssätt i sitt arbete. Det är dock vanligt att hen arbetar genom att i grunden skapa ritningar. Det här görs genom att beräkna hur den framtida byggnaden ska utformas och vad för tänkbara scenarion som den kommer att behöva klara av.

Vad för utbildning behöver en byggnadsarkitekt?

För att bli en byggnadsarkitekt behöver man någon form av arkitektutbildning. Det går att utbilda sig direkt till byggnadsarkitekt om man helst skulle vilja göra det, men det finns olika vägar att gå. Att börja med att läsa till arkitekt och sedan rikta in sig på byggen är ett sätt.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0