Byggnadsvård

Att ta hand om byggnader på ett ansvarsfullt sätt, det är vad byggnadsvård handlar om. Att ta hänsyn till när byggnader har uppförts och att med en varsam hand renovera byggnaden på ett så hänsynsfullt sätt som möjligt är för många självklart. Men tyvärr inte för alla.

Vad är byggnadsvård?

Byggnadsvård är att värna om de byggnader vi har, dvs att med en varsam hand tar hand om de byggnader som uppförts. Materialen som man använde förr håller många gånger en betydligt högre kvalitet än de vi använder idag. Men om något är uttjänt och trasigt så är det klart att det ska bytas ut. Byggnadsvård handlar bara om att man gör det med tidsandan i beaktande, och att man försöker vårda det som byggts.

Varför är det viktigt att renovera på ett vårdande sätt?

Att ta hand om det som byggts och förvalta det på bästa sätt är ett viktigt led i att ta hand om vår planet. Att slita ut det gamla och ersätta med nytt är många gånger att ”misshandla” en byggnad. Att ersätta gammal fin originalinredning med nya material som helt går i otakt med den tid då byggnaden uppförts kan kännas otroligt fel.

Aktörer inom byggnadsvård

NamnTelefonnummerE-postHemsida

Byggnadsvårdsbutiken

021-30 24 60info@byggnadsvardsbutiken.sebyggnadsvardsbutiken.se

Byggfabriken

040-643 06 00info@byggfabriken.combyggfabriken.com
Engwall och Claesson08-86 03 50info@eoc.seeoc.se

Gysinge

0291-211 00gysinge@gysinge.comgysinge.com

Nacka Byggnadsvård

08-55 660 999info@nackabyggnadsvard.senackabyggnadsvard.se

Resin Wood

08-25 60 40info@resinwood.seresinwood.se

Sekelskifte

08-41 00 93 25info@sekelskifte.sesekelskifte.se

Övriga frågor om byggnadsvård

Vad är byggnadsvård?

Byggnadsvård handlar om att sköta, underhålla och vårda byggnader, främst äldre. Det är ett både teoretiskt och praktiskt arbete och är en mycket viktig insats för att bevara det värdefulla kulturhistoriska arvet. Man utgår från husets förutsättningar och försöker så långt det är möjligt att använda gamla metoder och material.

Vilken byggnadsvård kan man göra själv?

Om du vill göra stora ändringar i ett hus som är skyddat enligt kulturmiljölagen, till exempel bygga om eller till, så måste först länsstyrelsen ge sitt godkännande. Man kan själv regelbundet kontrollera byggnadens skick samt måla och tapetsera, medan VVS- och elektriska arbeten bör göras av en fackman.

Vem kan man anlita för byggnadsvård?

Vill du ha hjälp av en byggnadsvårdsfirma kan du leta på nätet för att hitta en som passar dina behov. Här jobbar duktiga hantverkare, men även antikvarier och arkitekter. Flera föreningar och organisationer verkar för byggnadsvårdens intressen och där är byggnadsvårdsföretag anslutna, till exempel Byggnadsvårdsföretagen, Svenska Byggnadsvårdsföreningen och FIBOR.

Vad kostar byggnadsvårdsarbetet?

Det kostar en hel del att underhålla och renovera hus, så det lönar sig att jämföra olika företag och begära offert från dem. Förutom kostnader för material och arbete kan det också tillkomma bygglovs- och arkitektkostnader. Några faktorer som påverkar är om man måste göra nya installationer med rör och ledningar.

Vad finns det för utbildningar inom byggnadsvård?

Det finns många olika utbildningar på olika nivåer inom byggnadsvård, från enstaka kurser till hela program. Flera folkhögskolor erbjuder kurser i byggnadsvård. Hantverksakademin är en yrkeshögskola med lärlingsutbildningar inom olika hantverk. Högskoleprogram inom byggnadsvård finns på Högskolan på Gotland, Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0