Fönsterrenovering

Fönstren är en del av fastigheten som utsätts för mycket slitage genom åren. Regn, vind, snö och sol sliter på fönstren genom åren. Det är viktigt att underhålla fönstren så det inte angrips av röta.

Hur ofta behöver fönstren renoveras?

Det är väldigt varierande, och svårt att svara på. Är det äldre fönster som är gjorda på kärnvirke så kommer fönstren hålla väldigt länge om man tar hand om och underhåller dem när det behövs.

Vad behöver göras vid renovering av fönstren?

Vad som behöver göras vid en fönsterrenovering är väldigt olika. Det kan skilja väldigt mycket på samma fastighet. En fasad kanske utsätts för avsevärt mycket mer slitage från vind, sol och regn än andra fasader på fastigheten. Måla och kitta om fönstren görs oftast vid en fönsterrenovering. Många gånger byter man även tätningslister. De delar som angripits av röta byts ut.

Vad kostar en fönsterrenovering?

Priset på en fönsterrenovering beror på en rad olika faktorer.

  • Hur många fönster ska renoveras
  • Typ av fönster
  • Renoveringens omfattning
  • Rötangrepp, utbyte av delar
  • Skicket
  • Glasbyte, energisparande, ljuddämpande

Vad är viktigt att tänka på?

Är renoveringen väldigt omfattande och många fönster har delar som är angripna av röta, då kan renoveringen bli dyr. Många gånger så lämnar företagen ett pris där man tar löpande betalt för utbyte av delar som är rötskadade och behöver bytas. Viktigt att man går igenom och uppskattar innan hur många delar som behöver bytas ut, för att på så sätt få en uppfattning om vad slutpriset kommer bli.

Varför ska man göra en fönsterrenovering?

Det är viktigt att kontinuerligt underhålla sina fönster, görs inte det så riskerar man att behöva byta fönster helt och hållet

Aktörer inom fönsterrenovering

NamnTelefonnummerE-postHemsida

Fog & Fönster

08-771 77 55info@fogen.sefogen.se

Mälardalens Fönsterrenovering AB

08-12021100info@malardalen.numalardalen.nu

Penslar & Fönster AB

08-656 47 15info@penslar-fonster.sepenslar-fonster.se

Stockholm Fönsterrenovering AB

076-623 93 90info@stockholmfonsterrenovering.sestockholmfonsterrenovering.se
Strandåker Fönsterrenovering08-400 201 18info@strandakermaleri.sestrandakermaleri.se

Övriga frågor om fönsterrenovering

Vad kostar det att renovera fönster?

Det är flera faktorer som spelar roll och nästintill omöjligt att säga utan att ha sett det aktuella fönstret innan. Stora faktorer är fönstrets mått, omfattning av arbetet, vilket glas som ska användas och givetvis hur mycket av det gamla fönstret som ska sparas.

Hur lång tid tar det? 

Även tiden som behöver tas i anspråk varierar oerhört mycket beroende på hur omfattande renovering som behöver utföras. Är renoveringen omfattande så bör du räkna med att det tar ungefär två veckor. Lättare renovering, exempelvis byte av glas går ofta fort. I många fall tar det inte mer än 10 minuter.

Hur kallt blir det i huset utan fönster?

I regel brukar temperaturen inte minska nämnvärt i ett rum där ett fönster har plockats ur och ersatts av plast. Däremot får man räkna med en högre ljudnivå och mer buller från utsidan eftersom tunn plast inte alls har samma ljudisolerande egenskaper som glas.

Kan jag renovera fönstren själv?

Man bör inte renovera fönster själv. Det finns lagar och regler kring hur en fönsterrenovering ska gå till och för att få det fackmannamässigt gjort bör man vända sig till en certifierad firma. Väljer du att göra det själv så riskerar du att jobbet måste göras om och då blir dyrare.

Kan man renovera fönster på vintern?

Det finns inga hinder för att renovera fönster på vintern. Vid en omfattande renovering där arbetet tar lång tid så bör man kanske överväga att vänta till våren. Gäller det mindre renoveringar som snabbt kan göras på plats så kan detta ske året runt.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0