Kommunala Bostadsbolag

Alla kommunala bostadsbolag i Sverige kallas Allmännyttan.

Vad är ett kommunalt bostadsbolag?

Ett kommunalt bostadsbolag är ett bostadsbolag som ägs av kommunen på orten. Visa kommuner har flera bostadsbolag. Målet för de kommunala bostadsbolagen är att tillhandahålla hållbara och prisvärda bostäder till alla.

Har alla kommuner bostadsbolag?

De flesta kommuner har ett eget bostadsbolag. Av landets 290 kommuner är det endast 20 som inte har ett bolag eller stiftelse som har allmännyttiga bostäder.

Har kommunerna flera bostadsbolag?

Vissa stora kommuner har flera bostadsbolag. Stockholms kommun tex har flera kommunala bostadsbolag.

Stockholmshem

Familjebostäder

Stadsholmen

Svenska bostäder