Magasinering

Magasinering

Att magasinera möbler mellan boenden är väldigt vanligt. Dvs man ska vara ute ur ett boende och får inte tillgång till sitt nya boende förrän senare. Det kan också vara så att man vill renovera sitt nya boende innan man flyttar in, då är magasinering ett bra alternativ.

magasinering

Hur länge kan man magasinera?

Man kan magasinera så länge som man vill, man hyr förråden månadsvis

Vad kostar det att magasinera?

Kostnaden för att magasinera beror på flera faktorer

  • Hur länge ska du magasinera?
  • Hur stort magasin behöver du?
  • Vart ligger förrådet, dvs behöver du ha tillgång till det du magasinerar? Centralt belägna förråd är ofta något dyrare.
  • Tillgänglighet, dvs hur ligger förrådet i fastigheten? Förråden som är lättillgängligast är ofta dyrare.
  • Försäkring, hur värdefullt är det du magasinerar?

Är det jag magasinerar försäkrat?

Du kan teckna en försäkring som är anpassad efter värdet på det som du magasinerar.

Aktörer inom magasinering