Värmesystem

Vad ska man tänka på när man väljer värmesystem?

Vanliga frågor – Värmesystem

Vilka olika värmesystem har vi i Sverige?

Eftersom Sverige är ett avlångt land och har en befolkning som sträcker sig över hela landet gör det att vi har väldigt olika förutsättningar vad gäller värmesystem som är lämpligt för en bostad. De vanligaste systemen vi har är:
Värmepumpar
Elvärme
Fjärrvärme
Värmepannor

Varför använder man värmepumpar?

Värmepumpar används för att nyttja lagrad energi som finns runt omkring oss och transporterar den genom ett system in i huset. Pumparna kan ta värme från jord ,berg, luft eller vatten och fungerar även vid minusgrader, det är en miljövänlig investering som lönar sig efter några år.

Varför använder man elvärme?

Elvärme använder ström, d.v.s. el för att antingen driva element eller vattenburen sådan genom rörsystem. Denna metod kräver väldigt lite energi och kan dessutom vara miljövänligt beroende på hur elen produceras, men på lång sikt kan det bli dyrt med el med tanke på marknadskrafterna. Ja, utbud och efterfrågan styr.

Varför använder vi fjärrvärme?

Hushåll som använder fjärrvärme har en producent som värmer upp vatten genom förbränning som sedan transporteras via rörledningar till hushållets värmeväxlare, vilket värmer upp huset. Denna metod är miljövänlig då den förbränner förnybart material. Den är också kostnadseffektiv men finns inte alltid tillgänglig för varje bostad.

Varför använder vi värmepannor?

Värmepannor används på så sätt att man förbränner diverse material som värmer vatten som kan användas för tappvatten samt uppvärmning av huset genom radiatorsystem. Bränslet som förbrukas, påverkar miljövänligheten och om skorsten krävs. Metoden kräver manuell hantering för uppvärmning och jämförbart driftarbete till exempel rengöring av pannan.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0