Kontrollansvarig

Kontrollansvarig – KA

Vad gör en kontrollansvarig?

Den kontrollansvariga ska hjälpa till att ta fram en kontrollplan, och se till att den efterföljs. Ansvaret ligger på byggherren, men kontrollansvarig ska hjälpa byggherren och se till att kontroller utförs. Redan när bygglov söks så ska man anmäla vem som är kontrollansvarig för projektet. Den kontrollansvariga ska vara certifierad.

När ska man anlita en kontrollansvarig?

När du gör en bygglovspliktig eller anmälningspliktig byggnation eller ombyggnad så behöver du en kontrollansvarig (KA). Dvs en kontrollansvarig måste anlitas om du ska göra en åtgärd som kräver

  • Bygglov
  • Marklov
  • Rivningslov
  • Bygganmälan

Vad kostar det att anlita en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig tar betalt per timma, då omfattningen av projektet påverkar priset. Men man brukar även kunna göra upp om ett fast pris för det projekt som den kontrollansvariga ska ansvara för. De kontrollansvariga vet många gånger på förhand vilka moment som kräver platsbesök, och även ungefär vilken tidsåtgång de olika momenten tar i anspråk.

Kontrollansvarig