Kontrollansvarig

Vad gör en kontrollansvarig?

Den kontrollansvariga ska hjälpa till att ta fram en kontrollplan, och se till att den efterföljs. Ansvaret ligger på byggherren, men kontrollansvarig ska hjälpa byggherren och se till att kontroller utförs. Redan när bygglov söks så ska man anmäla vem som är kontrollansvarig för projektet. Den kontrollansvariga ska vara certifierad.

När ska man anlita en kontrollansvarig?

När du gör en bygglovspliktig eller anmälningspliktig byggnation eller ombyggnad så behöver du en kontrollansvarig (KA). Dvs en kontrollansvarig måste anlitas om du ska göra en åtgärd som kräver

  • Bygglov
  • Marklov
  • Rivningslov
  • Bygganmälan

Vad kostar det att anlita en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig tar betalt per timma, då omfattningen av projektet påverkar priset. Men man brukar även kunna göra upp om ett fast pris för det projekt som den kontrollansvariga ska ansvara för. De kontrollansvariga vet många gånger på förhand vilka moment som kräver platsbesök, och även ungefär vilken tidsåtgång de olika momenten tar i anspråk.

Lista Kontrollansvarig

NamnTelefonnummerE-postHemsida

Hagsjö

0760-087 090info@hagsjo.sehagsjo.se

Kontrollansvarig Stockholm

N/Ajorgen@kontrollansvarigstockholm.sekontrollansvarigstockholm.se

Kontrollansvarig Stefan Eriksson

08-770 00 05info@kontrollansvarig.sekontrollansvarig.se

Övriga frågor om kontrollansvarig

Vad gör en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig har ansvar för att se över olika regler och kontroller. Ska man bygga om eller bygga nytt kan det oftast behövas en kontrollansvarig för att se över lagstiftning. Det ska göras för att se till att bygget kommer att genomföras på ett korrekt sätt.

När behövs en kontrollansvarig?

När en framtida handling som ska genomföras behöver lov eller en anmälan är det nödvändigt att kontakta en kontrollansvarig. Den här personen kommer då att gå igenom fallet och garantera sig om att allt sker på rätt sätt. Tänk på att den kontrollansvarige bör också vara certifierad.

Varför behövs en kontrollansvarig?

Det finns flera olika anledningar till att en kontrollansvarig behövs. Den första anledningen är för att inte begå något brott, även om det skulle vara ofrivilligt. Sedan kan en kontrollansvarig som gör sitt jobb på rätt sätt dessutom spara en större summa pengar ifall misstag kan undvikas.

Vem kan bli kontrollansvarig?

Vem som helst kan arbeta som kontrollansvarig i framtiden, men generellt behövs det en teknisk utbildning. Till exempel ingenjör eller liknande. Men utan utbildning går det ändå att bli kontrollansvarig. Med goda erfarenheter inom arbetslivet går det ändå att söka sig till det här jobbet, inte minst om det är över tio år.

Utbildning för kontrollansvarig?

Olika arbeten kräver olika utbildningar. För att bli en certifierad kontrollansvarig krävs det inte alltid en utbildning. Med längre arbetslivserfarenheter kan man ändå bli det. Men vill man tidigt söka sig till en tjänst som kontrollansvarig är det klokt att först ta sig an en tekniskt lagd utbildning.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0