Konstruktör

Vad gör en konstruktör?

Konstruktionen på en byggnad är extremt viktig, att byggnaden tål de laster och påfrestningar den utsätts för är extremt viktigt. En konstruktör ser bla till att man har rätt dimensioner på den konstruktion som byggs. Konstruktören tar fram ritningar och handlingar för projektet som ska utföras. Det kan röra sig om allt från en mindre ombyggnad till ritningar för en nybyggnad.

När ska man anlita en konstruktör?

En konstruktör behöver bla anlitas när man

  • Bygger nytt
  • Bygger om, när bärande delar påverkas
  • Bygger om, och man är osäker på om bärande delar påverkas

Vad kostar det att anlita en konstruktör?

De flesta konstruktörer tar betalt per timma, priset beror på projektets omfattning.

Lista Konstruktörer

NamnTelefonnummerE-postHemsida

Byggnadstekniska Byrån

010-161 10 00info@btb.sebtb.se

Looström

08-755 11 60info@loostrom.seloostrom.se

Stockholm Hong Kong

 08-83 28 70info@stockholmhongkong.comstockholmhongkong.com

Övriga frågor om konstruktörer

Vad finns det för typer av konstruktörer?

Det finns väldigt många olika former av konstruktörer. Till exempel är byggnadskonstruktör något man kan syssla med. En byggnadskonstruktör kan ibland jämföras med en ingenjör. Inom den grenen finns det ytterligare exempel på konstruktörer, till exempel inom stålbyggnad, träbyggnad, betongbyggnad samt även konstruktörer som konstruerar båtar.

Vad gör en konstruktör?

Generellt går det att säga att en konstruktör gör olika saker. Men en av konstruktörernas huvudsakliga uppgifter är att skapa dimensioner i bygget. Det här görs vanligtvis i ett nära arbete med arkitekten för bygget. Målet är då att kunna skapa bärande element i det aktuella bygget.

Vem kan utbilda sig till konstruktör?

Vem som helst kan utbilda sig till att bli konstruktör. Däremot kan det vara bra att veta vilken typ av utbildning man bör söka sig till. Det finns en del konkreta konstruktörsutbildningar. Men ett annat sätt är att gå någon typ av ingenjörsutbildning eller motsvarande.

När behöver man kontakta en konstruktör?

Det finns flera tillfällen då det kan bli aktuellt att kontakta en konstruktör. För de som går i tankarna om att bygga ett eget hus kan det vara ett fall. Då behövs ibland en konstruktör för att arbeta med arkitekten. I andra fall ingår en konstruktör direkt i byggteamet.

Hur arbetar en konstruktör?

En konstruktör arbetar generellt sett med skapandet. Själva skapandet kan dock se ut på ett antal olika sätt. En av de vanligaste beskrivningarna för vad en konstruktör gör är att hen skapar dimensioner. Det kan i sin tur innebära att konstruktören i fråga till exempel formar de bärande elementen i en byggnad.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 1.00