Radon

Vad är Radon?

Vilka olika typer av Radon finns?

Vad kan man göra åt Radon?

Hur kan man mäta Radon?

Vanliga frågor – Radon

Vad är radon?

Radon är en osynlig, luktfri och radioaktiv gas som fastnar i våra lungor vid inandning och kan orsaka cancer på lång sikt. Radon finns i högre halter än lämpligt i så kallad blåbetong som användes vid husbyggen förr, samt i varierande halter i marken överallt i landet.

Hur går en radonmätning till?

Det enda sättet att få reda på om radonnivåerna i ens hus är för höga är att utföra en radonmätning. Den vanligaste typen av mätning sker med spårfilm. Då sätts små sensorer upp i huset under minst två månaders tid under eldningssäsongen, det vill säga mellan oktober och april.

Hur fungerar radonsanering?

Det finns flera metoder för att sanera mot radon. Några exempel är tätning som stoppar radon från att ta sig in i huset, radonsug och olika ventilationslösningar. Ibland kan man behöva kombinera flera metoder, men ibland räcker det med en. Det beror till stor del på källan till radonet.

Kan jag söka bidrag för radonsanering?

Ja, du kan söka bidrag för radonsanering. Din ansökan måste innehålla resultat från en radonmätning, samt ett uttalande från en radonkonsult om vilka åtgärder som behövs. Du kan få bidrag som täcker upp till 50% av kostnaden för saneringen, dock kan bidraget högst bli 25000 kronor.

Kan jag köpa ett radonhus?

När man säljer ett hus räknas höga radonhalter inte som ett dolt fel. Säljaren är alltså inte obligerad att informera dig om det finns höga radonhalter. Om det finns tidigare mätningar gjorde kan du fråga efter dessa. Annars kan man utföra en snabbmätning som ger en någorlunda bra indikation.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0