Fjärrvärme

Fjärrvärme är en metod där man distribuerar värme storskaligt. Dvs man producerar värmen på ett ställe och fördelar ut den till användarna i rörsystem. Tanken är att storskalig produktion ska göra det effektivt för sina användare. Under förutsättning att området där man bygger har ett fjärrvärmesystem så är det för slutanvändaren ett enkelt värmesystem att ansluta till, och kräver relativt lite arbetsinsats.

Fjärrvärme leverantörer

NamnTelefonnummerE-postHemsida

Stockholm Exergi

020-31 31 51kundservice@stockholmexergi.sestockholmexergi.se

Vanliga frågor om fjärrvärme

Vad är fjärrvärme?

Fjärrvärme är ett smidigt sätt att enkelt få värme och varmvatten. Fjärrvärme innebär att vatten hettas upp i ditt lokala fjärrvärmeverk och pumpas sedan ut i fjärrvärmenätet genom välisolerade rör i marken. Det heta vattnet går sedan via en fjärrvärmecentral där det växlas över till kundernas värmesystem.

Är fjärrvärme miljövänligt?

Ofta används förnybara biobränslen för att hetta upp vattnet. Det handlar i många fall om att ta till vara på den energi som bildas, och som annars skulle ha gått till spillo, när man förbränner dessa biobränslen. Detta gör att fjärrvärme är ett bra miljöval för dig som kund.

Är fjärrvärme krångligt för mig som kund?

Nej, fjärrvärme är förmodligen den värmelösning som ställer minst krav på dig som kund när det gäller vilken tid och engagemang du behöver lägga ner. Att ansluta sig är enkelt om fastigheten ligger i närheten av fjärrvärmenätet. De flesta leverantörer har intresseanmälan på sin hemsida.

Fungerar fjärrvärme när det är väldigt kallt ute?

Fjärrvärme anses vara en av de absolut tillförlitligaste värmekällorna. Fjärrvärmeverken kan använda flera olika biobränslen och har, på så sätt, alltid tillgång till bränsle. De välisolerade rören håller vattnet hett hela vägen oavsett temperatur i luften. Vid ett eventuellt driftstopp finns andra pannor i reserv.

Vad är fördelarna med fjärrvärme? 

Du får en jämn inomhustemperatur och obegränsad tillgång till värme och varmvatten. Fjärrvärme är driftsäkert, miljövänligt, enkelt och konkurrenskraftigt. Istället för en värmepump så har du en tyst värmecentral som tar mycket mindre plats och är mer driftsäker. För dig som kund är fjärrvärme i princip helt underhållsfritt.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0