Arkitekter

Vanliga frågor om arkitekter

Vad är en arkitekt?

En arkitekt är en person med erlagd akademisk examen i arkitektur, vars huvudsakliga uppgift är att rita och designa byggnader invändigt och utvändigt. Man skulle kunna beskriva det som byggnadskonst så till vida att arkitekten delges stort handlingsuttrymme i att rita byggnaden efter sina egna preferenser och stil.

Hur lång är utbildningen till att bli arkitekt?

Arkitetktutbildningen är fem år, vilket motsvarar 300 högskolepoäng. Det finns även andra vägar att gå för att bli arkitekt, exempelvis genom att läsa till landskapsarkitekt vilket är en utbildning som motsvarar 180 högskolepoäng, det vill säga tre års heltidsstudier vilket leder till en kandidatexamen.

Måste man vara duktig på att rita för att bli arkitekt?

Det är en fördel om du är duktig på att rita, men detta är en färdighet som även kan övas upp. Det viktigaste är att du har ett kreativt och estetiskt sinne och har en förmåga att komma på nytänkande idéer och lösningar.

Hur mycket tjänar en arkitekt?

Lönen varierar beroende på dels vilken typ av företag du är anställd på. Generellt sett tjänar personer som jobbar i den privata sektorn mer än de som arbetar i den offentliga sektorn. Sedan beror det på vilken roll du har, om du exempelvis är chefsarkitekt eller enbart medverkande arkitekt.

Är det svårt att vara arkitekt? 

Arkitektyrket är ett yrke som stundtals är väldigt krävande. Den aspekt som arkitekter anser vara mest stressande över är de deadlines som förekommer inom vilket ett projekt ska vara klart. Det kan vara svårt att pressa fram kreativitet under stress, så arkitektyrket förutsätter en viss stresstålighet.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0