Solvärme

Man kan säga att Solvärme är ett samlingsnamn för värmesystem som använder solensenergi för att göra värme till bostäder. Nedan listar vi aktörer inom solvärme.

Aktörer inom Solvärme

NamnTelefonnummerE-postHemsida

Aquasol Solvärmesystem

019-16 56 90info@aquasol.seaquasol.se

Svesol

0241-101 11info@svesol.sesvesol.se

Thermotech

0620-68 33 30info@thermotech.sethermotech.se

Vanliga frågor – Solvärme

Hur fungerar solvärme?

Solvärme använder solfångare, vilka absorberar solenergi och värmer upp en vätska som transporteras vidare i en anläggning till en ackumulatortank. Denna tank lagrar värmen som sedan pumpas vidare in i byggnaden. Användning av vätska istället för luft underlättar lagringen och gör det möjligt att lagra värmen i i några dagar.

Vilka är fördelarna för solvärme?

Bortsett från uppstartskostnaden så är konsumenten i stort sett oberoende vad gäller framtida kostnader eftersom man producerar värmen själv. Solfångarna har dessutom väldigt lång livstid, som beräknas till mellan 30 – 50 år. Miljömässigt så är det den mest hållbara lösningen som är möjlig i modern tid.

Om nackdelar, vilka är de?

Eftersom man inte kan garantera att solen lyser lika bra varje dag på grund av exempelvis moln eller skugga så kan värmen som produceras variera. Kombinerat med en lägre lagringstid så bör man alltid ha en alternativ värmekälla för vintrar, vilket innebär att miljöavtrycket aldrig blir exakt noll.

Alternativa kostnader?

Priset på ett solvärmesystem kan variera men ligger vanligen runt 25 000 – 80 000 Kr. Jämfört med alternativen, vilket i regel är betalda i både installation och för användning så beror det alltid på hur mycket energi den enskilde individen använder men eventuellt så sparar du pengar på solvärme.

Vilka gynnas bäst av solvärme?

De personer som planerar för framtiden både ekonomiskt och ekologiskt, beräknar hur mycket värme de konsumerar och kommer att se en succesiv vinning efter några år. Den som ska renovera huset kan gynnas av att installera solfångare i samband med utbyte av varmvattenberedare eller liknande.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0