Inreda råvind

Många vindar betingar idag ett stort dolt värde för bostadsrättsföreningar. Värdet varierar naturligtvis en hel del beroende på var fastigheten ligger och hur lämplig vinden är för byggnation. Vi går här igenom processen och möjliga kostnader samt listar aktörer som inreder råvindar.

När är det möjligt att inreda råvind?

Frågan är om eran vind är möjlig att inreda är beroende av flera faktorer. Även om den är möjlig att inreda så är förutsättningarna väldigt varierande. Vissa vindar lämpar sig extremt bra för att inreda till bostäder, medans andra inte alls gör det.

Vad kostar det att inreda råvind?

Hur mycket det kostar att inreda en råvind är beroende av många faktorer. Oftast pratar man om pris/kvm, men även det är ett ganska trubbigt mått, det är så många parametrar som påverkar priset.

  • Finns hiss i trapphuset
  • Hur är skicket på taket
  • Ska vinden integreras i lägenheten under, ska vinden bilda en etagelägenhet
  • Kommer altan/altaner byggas
  • Hur många fönsterkupor kommer byggas
  • Materialval
  • Storleken på vinden som ska byggas
  • Storlek på lägenheten/lägenheterna som byggs
  • Hur framkomligt ligger fastigheten och vinden
  • Kommer andra renoveringar göras i samband med vindsbyggnationen

Vad är viktigt att tänka på när man ska inreda råvind?

När man gör större ingrepp i fastigheter som är förenade med stora kostnader så är det alltid lämpligt att ta hjälp från någon med erfarenhet.

Hur gör man med förråden om man ska inreda råvind?

Många gånger så har råvindarna använts som förråd för de som bor i fastigheten. Om vinden inreds så behöver man hitta ett alternativ till dessa förråd. Förutsättningarna för att lösa detta är väldigt varierande från fastighet till fastighet. Men har man en lösning att presentera för de inblandade så brukar det förenkla processen.

Aktörer som inreder råvindar

NamnTelefonnummerE-postHemsida

Convertere

0709-74 68 92N/Aconvertere.se

Gleipnergruppen

08-121 487 77info@gleipnergruppen.segleipnergruppen.se

Innovation Design

070-727 55 50N/Ainnovationdesign.se

Siv Kraft – Mäklare specialist vindar

08-660 44 60info@sivkraft.sesivkraft.se

Övriga frågor om att inreda råvind

Vad kostar det att inreda råvind?

Hur mycket det kostar att inreda råvind för annan användning beror mycket på hur utrymmet ska användas. För enklare rum kan det räcka med tilläggsisolering och ytskikt medan andra projekt kan kräva både VVS-insatser och andra åtgärder som kräver licenserade hantverkare. En generell prisuppgift är därför svår att komma med.

Vilka regler finns kring inredning av råvind?

Vilka regelverk som gäller då man inreder en råvind kan variera beroende på hur ingreppet ser ut. Några ingrepp som kan vara lovpliktiga eller kräva ändringsanmälan är:
Ändrad användning från biyta till boyta.
Höjning av tak.
Tillbyggnad av takkupor eller liknande.
Fasadändring.
Att rådfråga fackkunnig person är alltid att rekommendera.

Måste jag anlita hantverkare för arbetet?

Har man erforderlig kunskap kan man naturligtvis göra arbetet själv istället för att leja ut projektet till hantverkare. Ska det dras in el, vatten/avlopp eller liknande i utrymmet ska man vända sig till licenserade fackmän. Erfarna hantverkare kan också undvika många av de fallgropar en amatör kan stöta på.

Vad ska vi göra med vinden?

Att inreda en råvind är ett smart och praktiskt sätt att utöka levnadsytan i hemmet. Oavsett om det gäller extra arbetsrum, nya sovrum till barn som växer eller bara extra förvaring så kan i många fall inredning och renovering av vindsutrymmen erbjuda spännande alternativ.

Hur skyddar vi oss mot fukt och mögel vid renovering av vinden?

Vinden är ofta extra utsatt för elementen, inte minst om utrymmet från början inte varit tänkt till levnadsyta. Även om man planerar att göra arbetet själv är det en god idé att rådfråga en expert kring isolering och ventilation för säkerhets skull.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0