Brandkonsult

Vad gör en brandkonsult?

Man kan säga att i praktiken så utför brandkonsulten allt som rör den brandtekniska projekteringen. Det innebär att man ser till att upprätta ritningar och beskrivningar i projektets olika skeden. Dessa handlingar ska redovisa de olika brandkrav som ska tillgodoses enligt den gällande bygglagstiftningen.

Varför ska man anlita en brandkonsult?

Bygglovshandlingar mm ska många gånger kompletteras med utlåtande från en brandkonsult för att säkerställa att alla den gällande bygglagstiftningen är uppfylld. Detta är ett krav för att bygglov ska godkännas.

Vad kostar det att anlita en brandkonsult?

Brandkonsulter tar oftast betalt per timma, alternativt ett fast arvode för det arbetet som ska utföras. Priset varierar beroende av arbetets omfattning.

Lista Brandkonsulter

NamnTelefonnummerE-postHemsida

Verifire

010-641 00 22info@verifire.severifire.se
Brand Experten020-29 90 00info@brandexperten.sebrandexperten.se

Brandkonsultbyrån

010-275 84 00info@bkbab.sebrandkonsultbyran.se

Brandkonsulten

08-505 344 00info@brandkonsulten.sebrandkonsulten.se
Brandsäkra0771-19 22 00info@brandsakra.sebrandsakra.se

Eld & Vatten

0303-654 20info@eldochvatten.seeldochvatten.com

Fire

08-21 01 05N/Afireab.se

Svensk Brandkonsult

031-790 40 90info@svenskbrandkonsult.sesvenskbrandkonsult.se

Övriga frågor om brandkonsulter

Vad gör en brandkonsult?

En brandkonsult jobbar i stora drag med att säkerställa att framtida byggnader är säkra. Det ur ett brandsäkert perspektiv. I ett första stadium innan byggnader, oavsett slag, blir klara krävs det att det finns detaljerade ritningar på dem. De här ser en brandkonsult över för att minimera risker.

Varför behövs en brandkonsult?

Vill man undvika onödiga risker för bränder i en byggnad är en brandkonsult bra att kontakta. Det är en av flera anledningar till varför det behövs brandkonsulter i världen. Med deras expertis kan de tidigt avgöra om en framtida byggnad kommer att vara säker eller inte.

Är brandtekniker och brandkonsult samma sak?

Det brukar sägas att kärt barn har många namn, och det stämmer även i det här fallet. En brandkonsult arbetar någon med som till exempel tittar på ritningar tillsammans med en arkitekt och byggherre för att se över brandrisker. Det är ett yrke som också kan benämnas som brandtekniker.

När behöver man kontakta en brandkonsult?

För privatpersoner kan det finnas ett antal situationer där man behöver kontakta en brandkonsult. Till exempel om man ska bygga ett hus, garage eller en sommarstuga. Samma sak gäller om man arbetar på en kommun eller på projekt som ofta kommer i kontakt med olika byggen.

Vem kan bli en brandkonsult?

Att bli en brandkonsult är något som vem som helst kan bli. Men för att bli det finns det flera olika vägar att gå. Antingen läser man något tekniskt på universitet, eller eventuellt redan på gymnasiet. Annars finns även yrkesutbildningar att ta del av för den som föredrar det.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 1.00