Brandkonsult

Vad gör en brandkonsult?

Man kan säga att i praktiken så utför brandkonsulten allt som rör den brandtekniska projekteringen. Det innebär att man ser till att upprätta ritningar och beskrivningar i projektets olika skeden. Dessa handlingar ska redovisa de olika brandkrav som ska tillgodoses enligt den gällande bygglagstiftningen.

Varför ska man anlita en brandkonsult?

Bygglovshandlingar mm ska många gånger kompletteras med utlåtande från en brandkonsult för att säkerställa att alla den gällande bygglagstiftningen är uppfylld. Detta är ett krav för att bygglov ska godkännas.

Vad kostar det att anlita en brandkonsult?

Brandkonsulter tar oftast betalt per timma, alternativt ett fast arvode för det arbetet som ska utföras. Priset varierar beroende av arbetets omfattning.

Brandkonsulter

Brand Experten

Eld & Vatten

Brandkonsulten

Svensk Brandkonsult

Brandkonsultbyrån

Fire