Brandkonsult

Brandkonsult

Vad gör en brandkonsult?

Man kan säga att i praktiken så utför brandkonsulten allt som rör den brandtekniska projekteringen. Det innebär att man ser till att upprätta ritningar och beskrivningar i projektets olika skeden. Dessa handlingar ska redovisa de olika brandkrav som ska tillgodoses enligt den gällande bygglagstiftningen.

Brandkonsult

Varför ska man anlita en brandkonsult?

Bygglovshandlingar mm ska många gånger kompletteras med utlåtande från en brandkonsult för att säkerställa att alla den gällande bygglagstiftningen är uppfylld. Detta är ett krav för att bygglov ska godkännas.

Vad kostar det att anlita en brandkonsult?

Brandkonsulter tar oftast betalt per timma, alternativt ett fast arvode för det arbetet som ska utföras. Priset varierar beroende av arbetets omfattning.

Lista Brandkonsulter

NamnTelefonnummerE-postHemsida

Brand Experten

020-29 90 00[email protected]brandexperten.se

Eld & Vatten

0303-654 20[email protected]eldochvatten.com

Brandkonsulten

08-505 344 00[email protected]brandkonsulten.se

Svensk Brandkonsult

031-790 40 90[email protected]svenskbrandkonsult.se

Brandkonsultbyrån

010-275 84 00[email protected]brandkonsultbyran.se

Fire

08-21 01 05fireab.se
Brandsäkra0771-19 22 00[email protected]brandsakra.se