Studentbostäder

Studentbostäder

Vem kan söka en studentbostad?

För att få hyra en studentlägenhet måste du visa att du studerar eller kunna uppvisa antagningsbesked från utbildning som berättigar till studentbostad.

studenter

Hur länge få man bo kvar i en studentbostad?

Du måste klassas som student för att få bo kvar i din studentbostad. Hur många högskolepoäng du behöver ta per termin för att klassas som student varierar lite från hyresvärd till hyresvärd.

Vad är speciellt med studentbostäder?

Vanliga bostäder är många gånger dyrare, samt kraven för att få hyra en vanlig lägenhet är i normalfallet att du ska ha en anställning. Studentbostäder kan också ha hyresfria perioder, något som vanliga bostäder inte har. Studentbostäder har inte samma krav på sig som vanliga bostäder, vilket gör att de bla kan byggas mindre i storlek. Läget är många gånger bra för studenter, nära skola och affärer bla.

Aktörer som hyr ut Studentbostäder

Sökstudentbostad.se