Husby Centrum

Nya bostäder och lokaler för handel i Husby centrum Förslaget innebär en utveckling av flera fastigheter vid Husby centrums två tunnelbaneuppgångar med nya bostäder och lokaler för handel i kvarteren Ålesund, Oslo och Bergen. Dessutom ingår en förnyelse av centrumstråket och torgytorna. Så ser förslaget ut i korthet Stadsbyggnadskontoret har arbetat fram ett detaljplaneförslag för …

Läs mer

Arlabacken

Bostäder och ny förskola vid Arlabacken Nu är Årstastråkets första etapp Arlabacken, med bland annat cirka 500 nya lägenheter, färdiginflyttad och klar. Stadens arbeten klara Nu är första etappen av Årstastråket, den så kallade Arlabacken, färdiginflyttad och klar. Träd har planterats och cykelbanor är igång längs Johanneshovsvägen. Den enda detaljen som återstår är ett konstverk …

Läs mer

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0