Hustillverkaren Modulhus levererar nyckelfärdiga Attefallshus

Modulhus har tillverkat bygglovsbefriade Attefallshus från 2014 då reformen om bygglovsbefriade Attefallshus trädde i kraft. Idag byggs det mellan 5 000 och 6 000 Attefallshus per år, där majoriteten byggs som komplementbyggnad. Den stora fördelen med Attefallshus är att det är tillåtet att uppföra huset som en extra extern bostad. 

Modulhus satsade tidigt på att utveckla en Bygg-ditt-hus-online tjänst och var en av de första med detta i Sverige. Genom att kunden bygger sitt hus online kan alla tillval väljas i lugn och ro och ett fast pris ges direkt efteråt. Att få ett fast pris är något som många husköpare ser som viktig. Men även att få välja tillvalen själv. Husbyggaren medför även att den mänskliga faktorn (med missar) minskar i köpprocessen och från offert till levererat hus på tomt går snabbt.

  • Nyckelfärdigt
  • Fastpris
  • Designa ditt hus själv

Allt fler väljer att bygga Attefallshus i nyckelfärdiga moduler, dels för enkelheten men även för att kvaliteten är densamma som ett stort boningshus. Alla Modulhus Attefallshus byggs enligt tillgänglighetskraven för komplementbostadshus. Husen får byggas 25-30 kvm om de byggs med boendestandard för året runt boende. 

Undersökning av användningsområden för Attefallshus

I juni 2020 gjorde Attefallhus.se en enkät online med frågan: Vad använder du ditt Attefallshus till? Resultatet indikerar följande användningsområden.

  • Gästhus: 29%
  • Extra yta för familjen: 26%
  • Till uthyrning: 24%
  • Garage: 9%
  • Kontor: 4%
  • Växthus: 2%
  • Annat: 8%

Ett Attefallshus på tomten brukar i många fall höja värdet vid försäljning. Det är få som inte uppskattar den extra boendeyta som det medför. En trend som ökar är också att hyra ut Attefallshus för passiva inkomster. 

Alla villaägare med utrymme på tomten kan nu i teorin bli hyresvärdar bara genom att bygga ett Attefallshus. Alla Modulhus Attefallshus är arkitektritade och av premium kvalitet och passar lika bra i stadsmiljö som på landet eller i skärgårdsmiljö.

Byggregler: Ett Attefallshus får inte överstiga 4 meter i höjd upp till taknocken. Attefallshus på 25-30 kvm får normalt uppföras utan bygglov. Dock kan bygglov krävas i vissa fall. Ska huset placeras mindre än 4,5 meter från tomtgränsen krävs medgivande från grannen.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0