Bygga Brygga?

Att bygga egen brygga

Har du haft turen att berikas med ett hus som ligger i anslutning till vattnet? Härligt! Då kanske du också har funderat på att bygga dig en bygga. Att äga en egen brygga är otroligt givande och en brygga ger utrymme för både båtplats är härliga bad om somrarna.

Att bygga en egen brygga kräver dock kunskap och i den här texten kommer vi att förklara precis hur du ska gå tillväga och vad som är viktigt att tänka på.

Något som är bra att vara medveten om är att en egen brygga inte kräver något bygglov. Ett bygglov är annars något som du måste ansöka om och det är dessutom en process som kostar en hel del pengar. Även om ett bygglov inte krävs är det dock viktigt att du bara bygger bryggan på en plats som du har rätt att använda och det är inte helt ovanligt att en strandskyddsdispens kan behövas.

Läs närmare på Boverket om när bygglov krävs och vad som är en småbåtshamn.

Orsaken till varför det inte behövs något bygglov är helt enkelt för att det inte finns några byggregler som du behöver anpassa dig efter. Det är dock viktigt att bryggan byggs i ett privat syfte och inte att du planerar att använda den till en båthamn eller liknande. För att vara säker på vad som gäller rekommenderar vi att du kontaktar kommunen där du bor eller länsstyrelsen.

Frågor att ställa dig

Det finns flera frågor som är viktiga att du ställer dig innan du sätter igång att beställa hem virke. Till att börja med måste du vara säker på vem det är som äger marken där du planerar att bygga din brygga. Du måste också kontrollera vem det är som är vattenrättsinnehavaren i frågan och säkerställa att det inte finns några enskilda eller allmänna intressen som kan komma att påverkas av ditt bygge.

När det kommer till enskilda och allmänna intressen kan det vara svårt att veta vad detta inkluderar, men kort och gott kan man säga att det kan vara allt från alger och fiskar, till människors hälsa, den fulla landskapsbilden, kulturlämningar, ledningar, sjöbodar, fågelliv eller badplatser.

Kan man bygga en brygga med hjälp av ROT-avdraget?

ROT-avdraget är ett avdrag som gör det möjligt för dig att reducera kostnaden för ett bygge med 30 %. Avdraget gäller dock inte i samband med att du vill bygga en brygga och anledningen till detta är att bryggan helt enkelt inte är i anslutning till huset i den grad att det ses som en tillbyggnad.

Välj rätt brygga för dig

När du har bestämt dig för att bygga din brygga och kollat upp alla regler som gäller är det dags att sätta igång. Det första steget är att du ska bestämma dig för vilken typ av brygga som du vill ha och vilket som passar dig bäst. Här handlar det främst om den egna smaken och intresset, men valet av plats kommer också att vara avgörande för frågan.

Här nedan berättar vi mer om de tre vanligaste alternativen.

  • Brygga med pålar – En brygga med pålar är det mest traditionella alternativet. Bryggan stöds och hålls upp av pålar som är fastsatta i botten. Fördelen med denna typ av brygga är att vattenmiljön inte påverkas lika mycket och att alternativet är bra för fiskyngel. En pålad brygga lämpar sig dock inte för djupt vatten, utan är bäst för ett vattendjup på maximalt 2,5 meter.
  • Flytbrygga – Till en flytbrygga använder man sig av flytblock som monteras under bryggan. Det här är ett bra alternativ för den som vill kunna ta upp bryggan under vintermånaderna och förvara den torrt på land. För att flytblocken inte ska skadas krävs det dock ett visst djup och det är inte ovanligt att den upplevs som ostabil då den rör sig.
  • Stenkista – Stenkistor är inte lika vanliga som flytbryggor och pålbryggor, men är fortfarande ett bra alternativ. Här använder man sig av ett ramverk som är kistliknande och som består av trä. Dessa ”kistor” fylls med sten så att de sjunker. Bryggan byggs sedan ovanpå dessa. Stenkistor har lång livslängd och är vackra. De klarar även knepiga bottenförhållanden bättre.

Att säga att valet av brygga endast påverkas av ditt eget intresse är således fel. Du måste ta hänsyn till hur djupt vattnet är på platsen, men också bottentypen och vilka väderförhållanden som finns. Vill du använda dig av en stenkista på ett djupt vatten kommer det att bli ordentligt kostsamt. Vill du ha en pålbrygga på en botten som är full av sten kommer du att få jobba hårt med att rensa undan.

Hur utsatt vattnet är för vågor är ytterligare en sak att beakta. Om det ofta är mycket vågor kommer en flytbrygga att kännas alldeles för ostabil, eftersom den rör sig i takt med vattnet. Då kan det vara bättre att satsa på ett stadigare alternativ.

Dags att börja bygga

Nu när du har koll på de olika typer av bryggor som finns och vilka regler du kan behöva anpassa dig efter är det dags att börja bygga. Här kan du själv välja om du vill bygga bryggan helt själv, om du vill anlita en hantverkare eller om du vill kombinera mellan att göra vissa delar själv och ta hjälp med andra.

Väljer du att bygga bryggan på egen hand finns det en hel del saker som du måste tänka på. Bland annat kommer materialvalet att vara av stor vikt, men du måste också fundera på vilken typ av förankring som du vill ha. Den brygga som du bygger måste kunna hålla i tuffa förhållanden under många år. Det som finns i vattnet och de påfrestningar som vädret kommer med kan vara ganska så hårda.

För att säkerställa att bryggan håller så bra och länge som möjligt är det viktigt att du väljer stål som är rostfritt till din konstruktion. Här kan du också använda dig av varmförzinkad stål om du hellre skulle önska. Det sistnämnda är ett bra alternativ för den som inte har en lika stor budget eller som bara vill kunna spara in på slantarna.

Vilken typ av botten du har kommer att vara avgörande för vilken förankring som du kan välja mellan. Ett vanligt alternativ är att använda sig av järnrör, som man sedan slår ner i botten. Dessa järnrör är utrustade med glidbyglar, som gör det möjligt för bryggan att röra sig upp och ned.

Vi rekommenderar att du är mycket noggrann med att se till så att järnrören slås ner i en botten som är ordentligt fast. På så sätt minskar du risken för att bryggan sjunker. Andra alternativ till förankring som du kan använda dig av är kätting eller bojstenar.

Bygga brygga – En tidskrävande uppgift

Det är svårt att säga hur lång tid det kommer att ta för ditt bryggprojekt att bli klart, men det vi vet är att det är en ganska tidskrävande uppgift, åtminstone för privatpersonen utan tidigare kunskap och erfarenhet. Vilken typ av brygga som man väljer kommer också ligga till grund för hur lång tid som arbetet kommer att ta.

Väljer man exempelvis en stenkista kan man räkna med ett arbete på cirka 50-70 timmar, medan en flytbrygga som kommer i en färdig byggsats kan vara klar inom loppet av en helg. Detta kommer naturligtvis att variera beroende på hur tydliga instruktioner du får med dig och hur monteringen ser ut.

Letar du efter det absolut snabbaste och billigaste alternativet rekommenderar vi en flytbrygga i en färdig monteringssats på cirka 6 meter. Det enda du behöver göra då är att slå ner järnrör och sedan förankra bryggan i dessa. Då kan du komma undan med en helgs arbete och cirka 30.000 kronor.

Se våran sammanställning av leverantörer av bryggor.

Frågor och svar

Att ha frågor och funderingar inför ditt bryggbygge är inte ovanligt. Här har vi därför samlat de vanligaste frågorna och svaren.

Vilken brygga passar mig bäst?

Vilken typ av brygga som du bör välja beror på ett flertal faktorer. Du behöver bland annat titta på hur platsen ser ut där du vill bygga, men också fundera på vilka regler som gäller, hur botten ser ut och hur avancerat du vill att bygget ska vara. Vill du ha ett snabbt och enkelt alternativ är en flytbrygga oftast det bästa alternativet.

Krävs det bygglov?

Du kommer inte att behöva ansöka om ett bygglov för att kunna bygga din brygga. Det du däremot kan behöva göra är att kontakta länsstyrelsen eller kommunen för att se vad som gäller på platsen. I vissa fall kan du även behöva ansöka om strandskyddsdispens.

Vilket underhåll kräver bryggan?

Ett stort plus med att bygga en brygga är att du inte behöver oroa dig för något underhåll. Kort och gott kan man säga att en brygga inte behöver underhållas överhuvudtaget, men det kan även vara en god idé att olja den en gång om året, gärna under våren. På så sätt slipper du sprickbildningar och får också en brygga som ser vackrare ut.

När behöver man anlita om man vill ta hjälp av en hantverkare?

Om du har bestämt dig för att anlita en hantverkare för bryggbygget rekommenderar vi att du är ute i så god tid som möjligt. Under våren är bryggbygget igång som mest och då kan många hantverkare och byggföretag vara uppbokade. Undvik att ringa mitt i högsäsong så får du oftast bättre möjligheter till förhandling.

Kan man använda ROT-avdraget?

Tyvärr kommer du inte att kunna nyttja ROT-avdraget i samband med att du bygger en brygga. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om vilka tjänster som är ROT-berättigade.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0