Attefallshus – Så bygger du ett eget

Går du i tankarna om att bygga ditt eget attefallshus? Då har du en hel del saker att tänka på innan du drar igång. Marknaden erbjuder idag både färdiga attefallshus som du bara behöver placera på den plats som du önskar, men det finns också byggsatser och lösvirke som du kan använda dig av.

Ett attefallshus kan användas till nästan precis vad som helst och det är bara din egna fantasi som sätter gränser för användningsområdena. Ett attefallshus kan användas som en plats för mer förvaring, men det kan också bli en extra liten bostad på din tomt.

Från och med år 2020 förändrades reglerna för hur stort ett attefallshus får vara. Tidigare gällde en maximal yta på 25 kvadratmeter, men nu är det istället 30 kvm som gäller. Hela syftet är att kunna bygga komplementbyggnader där du inte behöver ansöka om något bygglov. Vill du undvika bygglovet gäller det dock att attefallshuset placeras minst 4,5 meter från din tomtgräns.

Ett hus utan bygglov

Det finns många anledningar till varför allt fler människor väljer att satsa på attefallshus. Den främsta orsaken är dock att man inte behöver något bygglov, och ändå kan upprätta en byggnad som kan fungera som en helt vanlig bostad. Även om det inte krävs något bygglov är det dock viktigt att komma ihåg att en bygganmälan krävs. Bygganmälan ska göras till kommunen och det är viktigt att invänta ett startbesked innan du drar igång.

I vissa tillfällen kommer dock en bygganmälan inte att vara tillräcklig. Det kan till exempelvis handla om att du vill placera ditt attefallshus på ett bebyggelseområde som är värdefullt för kulturen, historien eller ur en miljömässig synpunkt. Det är även kommunen som får avgöra om ett bygglov kommer att krävas eller inte, men detta gäller främst i värdefulla miljöer.

Regler för attefallshus

Det finns flera regler och kravs om du kommer behöva anpassa dig efter när du ska bygga ett attefallshus. Här nedan kan du läsa om de grundregler som gäller.

  • Ditt attefallshus måste uppföras på en plats eller på en tomt där det redan finns bostadshus. Minst ett hus gäller.
  • Ditt attefallshus får inte vara större än 30 kvm.
  • Attefallshuset får inte överstiga en maximal höjd på 4 meter.
  • Om attefallshuset ska placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen behöver du få ett godkännande av grannen.
  • Attefallshuset kan användas som en komplementbostad (självständig bostad), men kan också användas som ett garage, en gäststuga eller ett förråd.
  • Ett tillstånd kan krävas om attefallshuset placeras inom 100 meter från sjö, vattendrag och hav.
  • Om du planerar att använda attefallshuset som en självständig bostad behöver du se till att du följer samma regler som gäller för ett hus, vilket t.ex. kan vara att det ska vara handikappanpassat.

Bygga attefallshus – Så kommer du igång

När du har full koll på alla regler som gäller är det dags att sätta igång, men innan du beställer en byggsats eller drar hem lösvirke behöver du först besvara några frågor. Det första som du ska fundera över är vad det är för funktion som du vill att huset ska fylla. Kommer du att vilja använda det som en självständig bostad bör du vara medveten om att de kravs om ställs är större. Det resulterar i att kostnaden också kommer att bli högre, t.ex. för att du behöver isolera.

Skillnaden på om du ska använda attefallshuset som ett bostadshus eller ett förråd är stort och det är viktigt att veta om. När du gör din bygganmälan kan du bli tillfråga vad du kommer att använda huset till. Ska du ha den till boende kommer du bland annat att ha ett energikrav att leva upp till, medan ett vanligt förråd kräver betydligt mindre.

En stadig grund att stå på

Ditt attefallshus kommer att behöva en stadig grund att stå på. Det bästa och stabilaste alternativet är att använda sig av plintar. Plintar fungerar lika bra oavsett om du ska använda attefallshuset som en bostad eller som ett förråd, men vilken grund som är den bästa kommer att bero på vilka markförhållanden som du har. För att du ska kunna använda dig av plintar behöver marken vara tillräcklig stabil i sig själv. I vissa fall kan det vara en god idé att istället satsa på en platta på marken.

Hur markförhållandena ser ut kommer också att vara avgörande för höjden på ditt attefallshus. Den maximala tillåtna höjden är 4 meter och om du vill utnyttja denna till max behöver du använda dig av en byggplats som är så plan som möjligt, för att du inte ska överstiga höjden. I dessa fall kan det vara behövligt att utföra olika typer av markarbeten innan huset sätts på plats.

Skicka in bygganmälan – Att tänka på

När du vet med dig vad det är för funktion som du vill att attefallshuset ska fylla är det dags att skicka in din bygganmälan. I samband med att du skickar in denna behöver du även se till att skicka in ritningar, situationsplan och en kontrollplan. En kontrollplan ska vara så objektspecifik som möjligt och vara anpassad efter det enskilda fallet.

Om bygget anses mycket komplicerat kan en kontrollansvarig krävas. Här är det viktigt att vara införstådd med att du själv inte kan vara kontrollansvarig för projektet, utan du behöver välja en person som är helt oberoende. Det betyder att du inte heller kommer kunna välja en släkting till uppgiften. Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked.

Kostnad för attefallshus

Det är svårt att på rak arm säga hur mycket ett attefallshus kommer att kosta dig. Orsaken till detta är helt enkelt för att priserna varierar väldigt kraftigt. Några faktorer som kommer att påverka priset är bland annat vad det är för standard som du önskar, men även hur mycket arbete som du kan eller vill göra på egen hand.

Ett attefallshus som är fullt utrustat med vatten och el kommer att kosta dig mer än om du hade använt huset som ett kallförråd, men det finns sätt som du kan påverka priset ganska mycket. Om du har kunskap och erfarenhet av snickeri kan du med fördel göra en hel del av arbetet själv, men du kan också ta in offerter på lösvirke för att säkerställa att du får det bästa priset på material.

Vill du kunna resa ditt attefallshus så snabbt som möjligt rekommenderar vi att du väljer en byggsats. Med en byggsats tar det sällan speciellt lång tid och delarna kommer i redan färdiga bitar som du bara behöver sätta samman. En nackdel med detta är att du dock inte kommer att kunna anpassa och förändra utseendet på huset efter dina egna önskemål.

När det kommer till byggsatser och pris kan det skilja mycket även här. Du måste bland annat ta hänsyn till isolering, u-värde på fönsterna, takbeklädnad och mycket mer när du gör dina jämförelser. Detsamma gäller för färdigmonterade hus som levereras direkt till tomten. Vill du spara tid så är det sistnämnda alternativet en solklar vinnare, men de kostar också runt tre gånger så mycket.

Frågor och svar

Inför ett bygge av ett attefallshus är det inte ovanligt att det uppstår en hel del frågor och funderingar. Även om det finns enkla metoder som färdiga attefallshus eller byggsatser är det fortfarande en del saker som är viktiga att tänka på. Här nedan kan du läsa om några vanliga frågor och svar.

Kan man använda sig av ROT-avdraget för att bygga attefallshus?

I dagsläget kommer du inte att kunna använda dig av ROT-avdraget för att bygga ett attefallshus. Det du däremot kan göra är att försöka sänka kostnaderna genom att göra en del av arbetet på egen hand och hitta billiga leverantörer av material. Du får dock använda ROT-avdraget om du vill bygga om en redan befintlig byggnad.

Behöver ett attefallshus ett bygglov?

Du behöver inte ansöka om något bygglov när du ska bygga ett attefallshus. Det du däremot behöver göra är att följa de regler som finns i Plan- och bygglagen, samt att du måste lämna in en bygganmälan och få denna godkänd innan du sätter igång.

Kan jag bygga ett attefallshus på en tom tomt?

Det korta svaret på den frågan är nej. Du får inte bygga ett attefallshus på en tomt som är helt tom. Det är viktigt att det redan finns ett eller två redan befintliga bostadshus på marken/tomten för att du ska kunna få resa ett attefallshus utan någon form av bygglov.

Kan ett attefallshus ha flera användningsområden?

Vill du använda dig av attefallshuset till flera olika saker? Kanske vill du att 20 kvadratmeter ska vara bostad och 10 kvadratmeter ska vara ett förråd? Det är helt okej! Du kan med fördel dela upp ditt attefallshus så att det har flera olika funktioner. På så sätt har du möjlighet att nyttja attefallshuset till max, men kom ihåg att rådande regler för komplementbostäder fortfarande gäller.

Hur stort får mitt attefallshus vara?

För att ditt attefallshus ska räknas som ett attefallshus behöver du se till att du följer de mått som är uppsatta. Huset får vara maximalt 30 kvm stort och ha en maximal höjd på 4 meter.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 1.00