Att tänka på när du köper solceller

Planerar du att köpa och installera en egen solcellsanläggning för att börja producera egen grön el så är det några saker som du behöver tänka på så att allt går smidigt och enkelt.

Idag har myndigheter, elbolag och solcellsföretag väl inarbetade rutiner i samband med att man installerar en solcellsanläggning vilket gör att det inte behöver uppstå några långa väntetider eller byråkrati då du bestämt dig.

Det finns några saker som du bör planera igenom då du ska köpa solceller men också några saker som du behöver göra i samband med din solcellsinstallation.

Innan köp av solceller

Innan du köper solceller bör du kontrollera vilka förutsättningar som din fastighet har för att kunna producera elektricitet genom en solcellsanläggning.

För bästa förutsättningar ska fastigheten ha en takyta som vetter mot söder och som har en lutning på mellan 30-60 grader. Det ska också finnas plats på taket för solcellsanläggningen samtidigt som ingen del av taket får ligga i skugga av andra byggnader eller träd.

Det krävs inte heller bygglov längre för att installera en solcellsanläggning på fastigheten om inte fastigheten ligger i ett detaljplanerat område eller är kulturmärkt.

Bäst förutsättningar att få ut en bra effekt av en solcellsanläggning har fastigheter som ligger i södra och mellersta Sverige, där solinstrålningen är mycket bra och på sina håll likvärdig med andra europeiska länder. Det betyder inte att det inte går att installera solceller i norra Sverige också dock är effekten något mindre vilket gör att det tar lite längre tid innan en solcellsanläggning återbetalar sig.

Man även tänka igenom finansieringen av en solcellsanläggning. Priserna sjunker förvisso för varje år som går men det är fortfarande en ansenlig summa som man behöver betala för sina solceller. Har man pengar är det en bra investering då en solcellsanläggning betalar sig på mellan 10-12 år.

Därefter får man en bra avkastning i ytterligare många år framåt. Det kan även vara lönande att låna pengar till en solcellsanläggning. Återbetalningstiden blir något längre men därefter så kommer avkastningen i form av sänkta energikostnader.

Guide vid köp och installation av solceller

  1. Så snart man har kontrollerat förutsättningar för att installera solceller på sin fastighet, enligt ovan, och kontrollerat om bygglov krävs så kan man ta in offerter för sin solcellsanläggning. Man bör begära in flera offerter så att man kan jämföra dessa så man finner den solcellsleverantör som kan erbjuda bästa pris, villkor och garantier.
  2. När du har accepterat en offert behöver du göra en föranmälan till elbolaget så att de kan förbereda installation av en ny elmätare. Du kan också passa på att jämföra priser mellan flera olika elbolag. Då kanske du hittar ett elbolag som kan erbjuda bättre priser för den elektricitet du fortfarande kommer att köpa och få bättre betalt för den elektricitet som du kommer att sälja.
  3. Därefter kommer solcellsföretaget att installera dina solceller på din fastighet, vilket normalt bara tar några få dagar.
  4. När installationen är klar kan du direkt göra en efteranmälan till elbolaget så att de kan komma ut till din fastighet och installera den nya elmätaren, vilket kan ta upp till et par veckor. Därefter kan du omgående påbörja produktionen av din egen, gröna elektricitet.
Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0